Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

Informatieavond Jaaropleiding Permacultuur

Woensdag 22 september 19:30 uur, De Kaardebol, Harenbergerweg 1

Deze herfst starten we in Zutphen met een jaaropleiding Permacultuur. Woensdag 22 september is er een informatieavond over deze cursus. U bent van harte welkom.
Eerder dit jaar zijn we al met 12 cursisten van start gegaan. Lessen worden gegeven op het terrein aan de Bronsbergen, waar langzamerhand een echte permacultuurtuin aan het ontstaan is. Docent is Helma Röell. Zij volgde zelf een opleiding tot permacultuurdocente in Deventer en Engeland. Het gedachtegoed van de permacultuur ligt ten grondslag aan de Transition Town‐beweging. Permacultuur gaat over het ontwerpen van een duurzame leefomgeving. Hoe kunnen we met respect voor de aarde, voor de natuur en voor de medemens, voorzien in onze vraag naar bijvoorbeeld voedsel, drinkwater en energie. De opleiding is een combinatie van theorie en praktijk en wordt op 9 zaterdagen gegeven. Het accent ligt op voedselproductie in de eigen tuin, maar ook andere aspecten, zoals water, bouwen en sociale permacultuur komen aan de orde. Naast kennis en vaardigheden gaat het bij permacultuur vooral om een nieuwe manier van denken. Die willen we overbrengen en daarvoor doen we ook gerichte oefeningen. Meer informatie: 06‐42992933 of permacultuurzutphen@gmail.com