Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

De kracht van de lokale gemeenschap

Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (steden, dorpen, wijken) die zelf aan de slag gaan om minder afhankelijk te worden van olie en zo duurzamer te leven.

Mensen in Transition Towns komen in actie voor verandering van onderop. Zij worden gedreven door de fenomenen piekolie en klimaatverandering.

Piekolie betekent dat er in de nabije toekomst minder olie beschikbaar is, wat grote consequenties heeft voor onze levensstijl. Gelukkig zijn er alternatieven!

Wat is een Transition Town?

Een Transition Town laat zien hoe de gemeenschap zelf tot oplossingen komt en veranderingen organiseert. Het doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen. Kortom: een Transition Town is gebaseerd op de kracht van de lokale gemeenschap.

Doel

De TT-initiatieven hebben een ambitieus doel: de eigen stad, wijk, dorp of streek voorbereiden op de combinatie van een permanente oliecrisis en klimaatcrisis. De economische crisis is een nieuw fenomeen dat de noodzaak om tot lokale zelfvoorziening te komen alleen maar vergroot. We moeten omschakelen naar een duurzame economie die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen en een instabiele wereldeconomie. En dat kan!

In korte tijd wereldwijd

In 2006 startte in Totnes (Zuidwest Engeland) het eerste TT-initiatief. Inmiddels zijn er in Groot-Brittannië al meer dan tachtig Transition Towns. In Nederland zijn een veertigtal initiatieven gestart. Buurstad Deventer was de eerste.

Ook wereldwijd zijn honderden gemeenschappen bezig een Transition Town te worden. In twee jaar ontstond zo een veelkleurig en wereldwijd netwerk.

Twaalf stappen plan

Een Transition-initiatief komt tot stand volgens een twaalf-stappen-plan. Het begint met bewustwording en contact en het eindigt met een plan voor minder energie gebruik. Het laatste zal ook als input dienen voor het lokale bestuur.

Deze aanpak is inmiddels succesvol gebleken in vele tientallen steden en dorpen. Eerst in Groot-Brittannië, maar inmiddels wereldwijd.

Handboek

Rob Hopkins, grondlegger van het Transition Towns concept, schreef een aanstekelijk handboek, dat inmiddels in het Nederlands is verschenen.

Websites

Op www.transitiontowns.nl zie je de laatste stand van zaken in Nederland

en op

www.zutphen.transitiontowns.nl lees je wat er in Zutphen gaande is.

Samen verder

Er zijn heel veel mogelijkheden voor steden en dorpen om zich tot vitale lokale gemeenschappen te ontwikkelen. Zo zijn er dorpen die hun eigen voedsel verbouwen, hun eigen energie opwekken en hun huizen bouwen met materialen uit de directe omgeving. Anderen weten slim om te gaan met water of zelfs met lokaal geld de plaatselijke economie te versterken.

Ook Zutphen is al een eind op weg. Veel mensen zijn –al dan niet georganiseerd- al langer bewust bezig met duurzaamheid. Samen hebben we een enorme potentie!

TT Zutphen wil die krachten bundelen en tegelijkertijd nieuwe mensen aanspreken, zodat Zutphen uit kan groeien tot een onafhankelijke, duurzame en sociale stad.

Hoe?

Met ons hoofd, ons hart en onze handen

  • Leer over piekolie en klimaatverandering

Het Hoofd betreft vooral feitenkennis met betrekking tot het eind van het olietijdperk (piekolie) en klimaatverandering. Als je weet hoe de ontwikkelingen er voor staan en tot het inzicht komt dat het allemaal anders moet, dan kun je werkelijk in beweging komen. Het is de eerste stap in een veranderingsproces.

  • Bouw aan een positieve visie

Het Hart van een TT-initiatief wordt gevormd door een toekomstvisie. Je creëert een beeld van de fysieke omvorming van de samenleving. Om daar te komen, is inzicht vereist in de psychologische processen van verandering. Beseffen dat we zijn opgegroeid in een samenleving die verslaafd is aan olie. En dat het verre van makkelijk is om daarvan los te komen. De grootste kracht voor het Hart is het ontwikkelen van het vertrouwen dat dingen zullen gaan lukken. Ook fantasie en het lef om idealen te koesteren zijn stimulerende krachten.

  • Ga aan de slag!

De Handen zetten het Transition-initiatief tastbaar neer. Met concrete acties, projecten en cursussen brengen TT-werkgroepen de theorie in praktijk. Een Transition Town is tenslotte niet alleen opgericht als praatclub!

Ben je geïnteresseerd in de activiteiten van

TT Zutphen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief via zutphen@transitiontowns.nl

of kijk op:

zutphen.transitiontowns.nl

Of volg onze nieuwsfeed