Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

Transition/ZET café

Iedere eerste donderdag van de maand houdt Transition Town Zutphen het Transition Café. cafeOok ZET betrokkenen zijn van harte welkom om aan te schuiven. Het is een avond met vrije inloop. Je kunt komen en gaan wanneer je wilt. Je spreekt er mensen die voor dezelfde idealen staan. Er worden plannen gesmeed, nieuwe contacten gelegd, werkgroepen gevormd en de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Soms gaat het ook nergens over. Plaats is de Stadsbrouwerij aan de Houtmarkt.

Mensen voor denktank transitie Zutphen gezocht

Wie zou er willen deelnemen in een nieuw te vormen ‘DENKTANK VOOR DE TRANSITIE VAN ZUTPHEN’ ?
Er is al het nodige voorwerk gedaan door een werkgroep MEP (Minder Energie Plan) van TTZ ; het denken over mogelijke toekomstscenario’s voor onze stad is dus al begonnen! Nu is het plan om een nieuwe en bredere Denktank te vormen met mensen uit onze achterban en onder meer belangstellenden uit de Visiegroep Duurzaam Zutphen.
Neem voor meer informatie contact op met Inigo Henning, email inigo.henning@gmail.com of tel. 570016.

Lezing over bomen

Bomenstichting Zutphen e.o. organiseert op woensdag 9 november a.s. om 20.00 u een bijzondere lezing met powerpointpresentatie over bomen in De Kaardebol. De werkgroep Eetbare stad beveelt deze lezing van harte aan!
De lezing wordt gegeven door de bekende Pomoloog Marcel Tross uit Neede. Pomoloog wil zeggen: deskundige op het gebied van fruitbomen en fruitrassen: appels en peren, maar ook pruimen, kersen, walnoten, kastanjes en hazelaars. Ook over kleinfruit weet hij het nodige.
Onderwerp van de lezing is:

Fruitbomen en andere bomen
Informatie over aanplant, snoei, onderhoud, standplaats en standplaats verbetering, bodem en wat verder ter tafel komt, dus ook vermeerderingsmethodes, ziekten, etc. Marcel Tross heeft ook veel kennis over oude hoogstamfruitrassen. Hij geeft desgewenst informatie over enten en occuleren van oude fruitbomen, biologische gewasbescherming, etc. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.
De lezing start om 20.00 uur, binnenkomst, koffie en thee vanaf 19.30 u. De toegang is gratis.

9 november 20.00 uur, Kaardebol harenbergerweg 1