Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

Transition Town Zutphen enthousiast van start

Zutphen – De eerste filmavond van Transition Town Zutphen met A crude awakening -over het einde van goedkope olie- trok veel en enthousiaste bezoekers. De aftrap van TT Zutphen op 17 juni in de Kaardebol werd bezocht door 31 mensen. Velen besloten zich verder te gaan verdiepen in de thema’s piek olie en klimaatverandering, of waren al met de onderwerpen bezig. Enkelen meldden dat ze zich ook wel wilden aansluiten bij de initiatiefgroep.
Daarmee was de start volgens de initiatiefgroep een succes. Woordvoerder Tjitske Ypma: ,,Je merkt dat veel mensen in Zutphen al bekend zijn met het feit dat de goedkope olie binnen enkele jaren op is, en dat er daarom ook al veel mensen bewust bezig zijn met energiezuinig leven. Dat is erg inspirerend.”
Op de avond was niet iedereen het met elkaar eens: sommigen vinden dat sturing vooral vanuit de overheid moet komen, anderen zien een ommezwaai graag van onderaf komen. Sommigen menen dat het einde van de goedkope olie een enorme impact zal hebben, anderen vinden dat het zo’n vaart niet zal lopen. Uiteindelijk was echter iedereen het erover eens dat het huidige bestaan te veel op goedkope en ruimschoots beschikbare olie berust en dat daar alternatieven voor gevonden moeten worden. In het najaar organiseert TT Zutphen hiervoor themabijeenkomsten en een maandelijks Transition café.
De volgende filmavond met The 11th hour van Leonardo di Caprio is op 1 juli om 20:00 uur in het Spiegelhuis aan de Marspoortstraat 8A.

Transition Town Zutphen van start met filmavonden!

Ook in Zutphen is een Transition Town initiatief gestart. Deze beweging komt uit Engeland en verspreidt zich momenteel over de wereld. Wij van Transition Town Zutphen (www.zutphen.transitiontowns.nl) willen Zutphen voorbereiden op een tijdperk zonder goedkope olie. Daarmee pakken we ook het probleem van klimaatverandering aan. In Nederland zijn er nu een veertigtal Transition Towns.

TT Zutphen wil proberen de krachten van alle duurzaamheidsinitiatieven te bundelen en als gemeenschap een nieuw tijdperk in te gaan. We focussen op lokale voedselproductie, duurzame energieproductie, energiebesparing en gemeenschapsopbouw.

Om te beginnen organiseren we in juni en juli drie film- en discussieavonden. Na de zomer gaan we hiermee door, en zetten we een Transition café op waar iedereen eens per maand welkom is om met elkaar te brainstormen. Daarnaast komen er thema-avonden waarop onderwerpen als energievoorziening, gezondheid, voedselvoorziening, transport en gemeenschapsopbouw worden besproken.

Op de filmavonden beginnen we met een korte inleiding en kennismaking, daarna kijken we samen de films die gaan over het einde van het olietijdperk én over oplossingen. We sluiten af met een discussie en brainstormsessie: hoe nu verder?

Woensdag 17 juni 20:00 uur
A crude awakening
De Kaardebol: Harenbergweg 1, 7204 CZ Zutphen

Woensdag 1 juli 20:00 uur
The 11th hour
Het Spiegelhuis: Marspoortstraat 8A, 7201 JB Zutphen

Donderdag 9 juli 20:00 uur
The power of community
De Kaardebol: Harenbergweg 1, 7204 CZ Zutphen

Toegangsprijs € 3,50

Reserveren kan via zutphen@transitiontowns.nl
Of via tel nr 06 – 43 22 79 55

In het najaar willen we ook themabijeenkomsten gaan houden waarvoor we nadrukkelijk mensen uitnodigen die al met een van bovenstaande onderwerpen bezig zijn. Als je denkt een bijdrage te kunnen leveren aan de informatievoorziening, neem dan nu alvast contact met ons op. In een nieuwe nieuwsbrief zullen we mensen uitnodigen als publiek.