Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

Solarblitz 2013

Ook in 2013 is het mogelijk om gezamenlijk zonnepanelen in te kopen via de Solarblitz. Dit jaar gaat de organisatie via ZET. Voor meer informatie zie www.solarblitz.nl

Zutphen steeds meer zonnestad door Solarblitz

 

 

Sinds het vanaf 15 februari voor particulieren mogelijk is om zonnepanelen te bestellen via de
Solarblitz2012, het project van Transition Town Zutphen, loopt het storm bij de door de deelnemers geselecteerde leverancier en tevens energie-adviseur Bernie Visser, van DoeHetZelfPV in Warnsveld.

Animo

Honderdzestig geïnteresseerden hebben zich inmiddels ingeschreven voor de Solarblitz nieuwsbrief en elke dag komen er weer nieuwe aanmeldingen binnen. Bij DoeHetZelfPV heeft de teller inmiddels de honderdtien gepasseerd. Zo’n zestig huisbezoeken en individuele adviesgesprekken zijn al door de leverancier gehouden en een vijftig andere staan nog op de agenda. Vijfentwintig offertes zijn getekend en de eerste leveringen en installaties hebben inmiddels plaatsgevonden. Twintig andere leveringen staan gepland.

Vooral huiseigenaren hebben belangstelling, maar ook enkele huurders en twee boerenbedrijven doen mee.

Tot ver buiten de gemeentegrenzen

Hoewel Solarblitz zich in eerste instantie richt op Zutphen e.o. en daar in de praktijk dan ook de meeste deelnemers vandaan komen, blijkt er ook de nodige animo uit andere delen van het land te zijn. Van Arnhem en Wageningen tot zelfs Castricum en Heerenveen komen de aanvragen inmiddels binnen.

Lentezon

Nieuwe deelnemers hebben tot en met 31 maart de tijd om in te stappen. Financiële verplichtingen ontstaan pas na het tekenen van een persoonlijke offerte van de leverancier. Bij het tekenen van de offerte voor 14 maart wordt in principe voor 30 maart geleverd en voor 30 april geïnstalleerd. Zo kan al dit jaar optimaal geprofiteerd worden van de lente- en zomerzon! Bij latere offerte-aanvraag of -ondertekening moet mogelijk met een iets langere levertijd rekening worden gehouden.

Zelf installeren of laten installeren?

Deelnemers kunnen kiezen of ze het systeem laten installeren of dat ze het geheel of gedeeltelijk zelf doen. In overleg met de leverancier is veel mogelijk. Voor de doe-het-zelvers die dat wensen, brengt Solarblitz installatiegroepjes bij elkaar. De bijeenkomst om zulke installatiegroepen te vormen vindt plaats op 20 maart.

Voorbeeldinstallatie

Zaterdag 10 maart heeft leverancier Bernie Visser samen met een van de Solarblitz-organisatoren het installeren van de zonnepanelen gedemonstreerd op het schuine dak van een van de deelnemers. Deze voorbeeldinstallatie trok veel bezoekers, waarvan het merendeel kwam kijken. Een aantal maakte alvast afspraken om elkaar met het installeren te komen helpen. Een vijftal deelnemers werkte intensief mee op het schuine dak, waardoor aan het eind van de middag de installatie van zes panelen in werking kon worden gesteld!

Een voorbeeldinstallatie voor plat dak staat voor 20 maart op het programma.

Samenwerking

De Solarblitz is een project van vrijwillige samenwerking. Behalve dat de deelnemers via stemming de leverancier hebben aangewezen, heeft een aantal van hen meegewerkt bij het uitzoeken van de aanbiedingen en het actief uitonderhandelen met de leveranciers. Ander deelnemers hielpen mee met flyers verspreiden, het informeren van andere potentiële deelnemers en het organiseren van de informatie-avonden.

Ook geïnteresseerd in zonnestroom van eigen dak? Kijk voor meer informatie op www.solarblitz.nl.

 

Gezamenlijk installeren Solarblitz: voorbespreking 20 maart

Tot op heden hebben zo’n 25 mensen aangegeven belangstelling te hebben om gezamenlijk te installeren. Iedereen die daar nog steeds enthousiast voor is, roepen we op om dinsdag 20 maart om 20 uur op de Kaardebol te komen. We gaan dan kijken welke installatiegroepen we kunnen vormen.
Bernie Visser, van DoeHetZelfPV zal dan ook aanwezig zijn om de installatie van een platdak systeem voor te doen. Het is bij die gelegenheid uiteraard ook mogelijk om nog wat praktische vragen aan Bernie te stellen.
Om de avond zo goed mogelijk voor te bereiden, stellen we het erg op prijs om van te voren te weten wie er allemaal van plan zijn te komen. Aanmelden kan via solarblitz@ztphn.nl. Iedereen die niet kan komen en toch in een installatiegroep wil meedraaien, kan dit van te voren opgeven via hetzelfde mailadres.

NB De avond begint met een half uur voorbeeldinstallatie plat dak door Bernie Visser. Deelnemers die dit deel niet willen bijwonen kunnen eventueel een half uur later komen.

Terug naar homepage Solarblitz.

14 februari: Extra informatie-avond Solarblitz 2012

Met 35 serieuze deelnemers en uitzicht op een mooi contract met een leverancier, organiseren wij nog een laatste informatie-avond voor de Solarblitz 2012. Met prijzen tussen de 1,5 en 2 euro per Wp (incl. BTW) hebben we zeer scherpe prijzen weten te bedingen voor kwalitatief hoogwaardige panelen, omvormers en montagematerialen.
Iedereen met interesse voor zonnepanelen op eigen dak of op het dak van een huurwoning is welkom om zich nader te laten informeren over de mogelijkheden. Natuurlijk staat er ook al de nodige informatie op onze website, maar op de info-avond wordt die nog eens grondig herhaald en toegelicht en is er uitgebreid de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Op het volgende filmpje krijgt u een indruk van onze organisatie en aanpak: een sfeerbeeld van de beslisavond, afgewisseld met flitsen van interviews met deelnemers en organisatoren.

Solarblitz 2012 from Raymond Hartman cameraman on Vimeo.

 

Datum : 14 februari

Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Locatie: Kaardebol: Harenbergweg 1, Zutphen

 

Meer info over de Solarblitz 2012 is te vinden op: www.solarblitz.nl

Vrijblijvend inschrijven voor de SolarBlitz 2012 kan op: www.solarblitz2012.ztphn.nl

Voor informatie die niet op onze website te vinden is: solarblitz@ztphn.nl

Terug naar homepage Solarblitz.

Tijdschema Solarblitz 2012

Voor wie al mee doet met Solarblitz 2012 of dat nog overweegt, in vogelvlucht de planning (geactualiseerd 6-06-2012):

   • zo 25-september 2011: demonstratie zonnepanelen installeren en aansluiten op het net, tijdens Dag van de Duurzaamheid
   • ma 10 oktober: 1e info-avond, Kaardebol
   • di 1 november: 2e info-avond (korte herhaling van de 1e) en 1e instapfase, Kaardebol
   • tot 15 december: inventarisatie wensen deelnemers + uitrekenen mogelijkheden
   • tot januari: aanbiedingen opvragen bij meerdere leveranciers
   • januari 2012: keuze van de leverancier(s)
   • 14 februari: 3e info-avond en 2e instapfase (voor mensen die later aanhaken; de keuze voor de leverancier is al gemaakt)
   • tot 7 maart: afspraak aan huis met leverancier (maatwerk-advies), offertes tekenen en bestellen. Voor deelnemers die zich later bij de leverancier aanmelden, is bestellen tot zeker eind maart mogelijk. Het is mogelijk dat levering dan pas wat later plaats zal vinden.
   • 10 maart: demonstratie van installeren schuin dak, door leverancier, samen met organisatoren en deelnemers
   • tot 14 maart: tekenen persoonlijke offerte van leverancier. Ook hiervoor geldt dat bij deelnemers die later tekenen mogelijk iets later geleverd of geinstalleerd zal worden.
   • 20 maart: demonstratie van installeren plat, door leverancier, samen met organisatoren en deelnemers: graag vooraf aanmelden
   • 20 maart: planning installatieteams voor geheel of gedeeltelijk gezamenlijk installeren: graag vooraf aanmelden
   • maart: contact met installateur voor deelnemers die het installeren graag uitbesteden
   • t/m 31 maart: aanmelden voor de Solarblitz
   • t/m 31 maart: levering materialen voor doe-het-zelvers (bij tekenen offerte voor 14 maart)
   • tot eind april: afspraak aan huis met leverancier (maatwerk-advies), offertes tekenen en bestellen.
   • vóór 30 april: installatie deels of geheel door installateur (bij tekenen offerte voor 14 maart)
   • maart/april/mei: installatiegroepen installeren geheel of gedeeltelijk samen (voor wie wil en kan)
   • juni: Solarparty? 🙂 een feestelijke afsluiting van de Solarblitz 2012 en wie weet meteen wel de opstart van Solarblitz 2013?!

Vrijblijvend inschrijven voor de SolarBlitz 2013 kan hier. U wordt dan automatisch via de mail op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de Solarblitz.

Voor informatie die niet op de website te vinden is: solarblitz@ztphn.nl

Terug naar homepage Solarblitz

levering panelen en overige materialen

informatie-avond Solarblitz

het installeren is begonnen

de panelen liggen! Nu alleen nog even aansluiten op de omvormers en het net.