Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

2e informatie- en instapavond Solarblitz

Op dinsdag 1 november van 20.00 tot ca 21.45 uur vindt in de Kaardebol aan de Harenbergweg 1, de 2e informatie-avond van de Solarblitz. Iedereen die overweegt zonnepanelen op het dak van zijn woonhuis te installeren is van harte welkom. De avond is zowel bedoeld voor mensen die al op de 1e avond zijn geweest, als voor diegenen die toen niet konden of nog niet op de hoogte waren van de Solarblitz. Het programma zal er ongeveer als volgt uitzien:

 • Korte herhaling van de items van de 1e avond, waarbij veel vragen en mogelijke misverstanden worden opgehelderd: Waarom de Solarblitz? Wat is het voordeel van samen panelen inkopen en samen installeren?  Welk dak is geschikt? Hoeveel kost zoiets? Is het zonder subsidie financieel wel haalbaar? Moet er iets aan de meterkast en bedrading veranderd worden? Zitten er risico’s aan? Kunnen panelen ook op een huurhuis?
 • Presentatie van Ferdi Hummelink van Independant Solar Systems. Op persoonlijke titel vertelt hij onder meer over zijn bevlogen betrokkenheid bij het grootschalige Zonnehovenproject in Deventer en over milieu- en kwaliteits-aspecten bij de productie van zonnepanelen en omvormers. Kunnen we beter Europese panelen bestellen of zijn panelen uit China ook oké?
 • Het keuzeproces voor de leverancier(s). Wat komt daar allemaal bij kijken? Letten we alleen op de laagste prijs of kijken we ook naar kwaliteit, garantiebepalingen en productieproces? Concrete voorbeelden van huidige marktprijzen van systemen van diverse aanbieders, zoals die op internet worden vermeld. Uitleg over verschillen in kwaliteit en specificaties en de mogelijkheden voor verkrijgen van groepskorting.
 • Het Achterhoekpakket: Korte presentatie over de optie van een ‘Achterhoek-pakket’ of ‘Hanze-pakket’ welke gaan bestaan uit zeer hoogwaardige en lokaal geproduceerde panelen en omvormers. Vooral voor degenen die het investeren in de lokale economie een warm hart toedragen.
 • 1e Instapronde: Wie willen er daadwerkelijk tot aanschaf en installatie overgaan? Korte inventarisatie van de wensen en mogelijkheden. Hoeveel panelen (ongeveer)? Welk formaat? Welke kwaliteit? Tot welke prijs? Beslissen hoeft deze avond nog niet per se. Instappen kan nog tot in januari. Wel gaat de groep die nu gevormd wordt beslissen over de leverancier(s). En hoe meer mensen er vroeg instappen, hoe makkelijker het wordt om een goeie korting te bedingen.
 • Vragenronde: Voordat de keuze om in te stappen wordt voorgelegd, is er uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen.

Vrijblijvend inschrijven voor de SolarBlitz 2012 kan op: www.solarblitz2012.ztphn.nl
Je wordt dan automatisch via de mail op de hoogte gehouden van de verdere verloop van de Solarblitz.

Voor informatie die niet op de website te vinden is: solarblitz@ztphn.nl

 

Rekenmodel zonnepanelen

Hier is het Solarblitz rekenmodel van Transition Town Zutphen te downloaden, waarmee vrij eenvoudig, nauwkeurig is te berekenen welke opbrengst zonnepanelen naar verwachting zullen hebben en tegen welke kosten. Veel scenario’s en variabelen zijn in de berekening mee te nemen, zodat er uiteindelijk een verantwoorde afweging gemaakt kan worden. Zo wordt met het rekenmodel onder meer duidelijk wat het geld dat in de zonnepanelen zou worden gestoken anders op een spaarrekening op zou kunnen brengen.

 • Het rekenmodel bestaat uit drie delen: Technische gegevens, Financiële gegevens en Resultaat. Onder aan de pagina kan van het ene naar het andere onderdeel worden gebladerd.
 • Gegevens over Hellingshoek en Azimuth die worden gewijzigd, worden alleen in de berekening meegenomen wanneer de stappen 7 t/m 11 worden gevolgd. Het doorlopen hiervan vraagt enig geduld en handigheid. Volg vooral de aanwijzingen op. Mochten de gegevens maar enkele graden afwijken van de vooraf ingevulde waarden, dan maakt het niet veel uit wanneer ze worden aangepast en kunnen de vooraf ingevulde waarden blijven staan.
 • Energieverbruiksgegevens kunnen desgewenst voor een dubbeltariefmeter worden ingevuld. Maar in de praktijk blijkt het met zonnepanelen niet al te veel uit op te maken op de eindafrekening van het energiebedrijf. Voor het gemak kan dan ook al een aardig inzicht ontstaan met de berekening voor enkeltarief.
 • De vooraf ingevulde prijzen voor panelen en omvormers zijn een aardige weergave van de huidige prijzen. Er zijn zeker ook al aanbieders die kwalitatief hoogwaardige systemen voor beduidend lagere prijzen aanbieden. En als we met zijn allen inkopen, kunnen we nog wel iets lagere prijzen bedingen. Om onszelf niet meteen al te rijk te rekenen zijn we hier niet uitgegaan van de allerlaagste prijzen. De prijzen zijn desgewenst eenvoudig te veranderen in het rekenmodel. Experimenteer er gerust mee op basis van prijzen op het internet.
 • De vooraf ingevulde prijzen voor installatie zijn vrij hoog genomen om eventuele tegenvallers op te vangen. Bij gezamenlijk installeren hoeft hier uiteraard geen bedrag te worden ingevuld. Voor de zekerheid is ook een post voor eventuele overige investeringen opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om: een extra stopcontact? een extra groep in de meterkast? een extra leiding? een nieuwe elektriciteitsmeter?
 • Vragen of opmerkingen over het rekenmodel ontvangen we graag via de mail op: solarblitz@ztphn.nl. Veel voorkomende vragen zullen we hieronder, onder “Vraag en antwoord” plaatsen zodat iedereen daar voordeel aan heeft.
 • Het model is uitvoerig getest, maar in de praktijk kan er misschien nog wel eens een vreemde uitkomst uit blijken te komen. Als dat onverhoopt het geval is, horen we dat uiteraard graag: solarblitz@ztphn.nl. Via website en mailing aan de geïnteresseerden zullen we dan eventuele verbeteringen doorgeven.
 • Als er behoefte mocht zijn aan een workshop voor invullen van het rekenmodel, dan kan dit ook doorgegeven worden via solarblitz@ztphn.nl en zullen we kijken of we zoiets binnen afzienbare tijd kunnen organiseren.
 • De prijzen van de omvormer(s) worden in het rekenmodel apart genoemd. Dit vanwege het feit dat de panelen zelf wel 25 jaar of meer mee zullen gaan, maar de omvormer (apparaat dat de zonnestroom omzet in netstroom) vermoedelijk maar iets meer dan de helft daarvan. De omvormer(s) moet(en) in die 25 jaar dus waarschijnlijk nog een keer aangeschaft worden. Een richtprijs voor deze te verwachten vervanging is al meegenomen in het rekenmodel. Voor de nauwkeurige rekenaar is een preciezere prijs voor omvormers te vinden via een website van een leverancier van zonnepanelen (bijv. www.solarnrg.nl). Daarmee kan dan voor de te verwachten extra investering van over een jaar of 12, een exacter bedrag ingevuld worden.

Overigens zou je bij het afwegen van de kosten en baten bijna vergeten dat het bij de Solarblitz niet alleen om de portemonnee gaat, maar ook om de achterliggende gedachte van de benodigde energietransitie.

Veel succes en hopelijk ook plezier toegewenst bij het invullen van het rekenmodel 🙂

Vrijblijvend inschrijven voor de SolarBlitz 2012 kan hier: www.solarblitz2012.ztphn.nl

Voor informatie die niet op onze website te vinden is: solarblitz@ztphn.nl

 

Vraag en antwoord

Leveren jullie ook standaardpakketten?

 • Nee, deelnemers kunnen zelf aangeven voor hoeveel panelen ze plek en budget hebben. Maatwerk is daardoor vaak mogelijk.

 

Mijn dak is pal op het westen, kan ik dan ook zonnepanelen installeren?

 • Ja, dat kan. Dit kun je in de berekening zien. Het rendement is dan wel lager. Namelijk ongeveer 75 tot 85% van de maximale opbrengst. Hetzelfde geldt voor een ligging puur op het oosten. Alle liggingen richting noord zijn overigens af te raden.

 

bouwregels zonnepanelen plaatsen

Voor iedereen die zonnepanelen wil plaatsen, is het goed om te weten dat er enkele wettelijke regels gelden voor de plaatsing. Er zijn niet heel veel beperkingen, maar de paar die er toch zijn, kunnen wel van groot belang blijken.

In het kort:

 • voor bevestiging op monumenten moet er een bouwvergunning worden aangevraagd.
 • voor bevestiging aan de gevel moet een bouwvergunning worden aangevraagd.
 • op een schuin dak gelden in principe geen beperkingen, zolang de panelen maar nergens over de dakrand heen uitsteken en plat op of in het dakvlak liggen (ze mogen dus niet in een andere hoek dan van het dakvlak).
 • voor plat dak geldt dat de panelen niet helemaal tot aan de dakrand mogen worden opgesteld, maar dat het paneel aan alle kanten een afstand moet houden tot de dakrand die minimaal gelijk is aan de hoogte die het paneel boven de dakrand uitsteekt.
 • voor plaatsing op een bijgebouw (schuur, garage, carport, etc.) gelden dezelfde regels als voor woonhuizen.
 • als er op een plat dak meer dan één rij panelen wordt gelegd, dan is het van belang dat de afstand tussen de rijen ongeveer 2,9 keer zo groot is als de verticale hoogte van de panelen. Zie voorbeelden hieronder. Bij een kleinere hellingshoek (panelen liggen iets platter) wordt de hoogte minder en daalt dus ook de afstand tussen de panelen. Dit is overigens geen VROM regel, maar een manier om te zorgen dat panelen ook bij laag staande zon in de winter elkaar niet zullen beschaduwen.

Algemene formule voor het bepalen van de minimale maten tussen 2 paneelrijen op een plat dak. En de afstanden voor de twee meest voorkomende paneelmaten bij een hellingshoek van 30 graden.

Afstand tussen panelen bij hellingshoek van 25graden

 • NB T/m 1-2-2012 stond hier een model met een niet helemaal juiste berekeningsformule (2xH ipv 2,9xH) en daardoor wat te korte voorbeeldmaten voor tussen de rijen. Per 2-2-2012 is dit model gewijzigd door het model dat ook bij de laagste zonnestand (rond 21 dec) geen slagschaduw van paneel op paneel geeft. Mocht u van de oude maten uit zijn gegaan bij het bepalen van de afstanden tussen de paneelrijen en deze afstanden willen handhaven, dan is het verstandig om de panelen onder een minder grote hellingshoek (20 graden) te plaatsen. Excuus voor het eventuele ongemak.
 • Bij panelen op hoog gelegen platte daken is het veiliger om de panelen verder van de rand te leggen. Dit ivm de hardere wind op grotere hoogte. Ook is dan meer ballast nodig om de panelen voldoende te verankeren.
 • Panelen op platte daken kunnen het best in landscape opstelling worden geplaatst. D.w.z. met de lange kant horizontaal. Ook dit ivm de wind.
 • In geval u er met bovenstaande tips niet helemaal uit komt en u wilt wel met de Solarblitz meedoen, dan is dat geen probleem. De leverancier zal vrijblijvend bij u langs komen om de situatie ter plekke nog eens apart met u samen door te nemen.

Meer info op de site van VROM www.allesoverzonnepanelen.nl

Vrijblijvend inschrijven voor de SolarBlitz 2012 kan hier: www.solarblitz2012.ztphn.nl
U wordt dan automatisch via de mail op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de Solarblitz.

Voor informatie die niet op de website te vinden is: solarblitz@ztphn.nl

1e Informatie-avond Solarblitz

De 1e informatie-avond van de Solarblitz 2012 vindt plaats op maandag 10 oktober van 20.00 uur tot ca 21.30 uur op de Kaardebol, Harenbergweg 1 in Zutphen. Aan de hand van foto’s, rekenmodellen en praktijkervaringen uit de Solarblitz van afgelopen jaar gaan we vertellen hoe rendabel zonne-panelen op eigen dak ook zonder subsidie kunnen zijn,  hoe we gezamenlijk zonnepanelen in kunnen kopen en installeren en hoe eventuele hindernissen te overwinnen zijn.

Met behulp van de informatie die we deze avond geven, kan iedereen op zijn gemak thuis gaan uitrekenen hoe de situatie voor hem/haar persoonlijk uit gaat pakken, zodat er een weloverwogen beslissing kan worden genomen om wel of niet deel te nemen aan het vervolgproces en op dinsdag 1 november naar de Instapavond  te komen. Die avond zal beginnen met een korte herhaling van de Info-avond voor mensen die er op 10 oktober niet bij kunnen zijn.

Aan de avond zijn geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage is uiteraard welkom.

Vrijblijvend inschrijven voor de SolarBlitz 2012 kan hier: www.solarblitz2012.ztphn.nl
U wordt dan automatisch via de mail op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de Solarblitz.

Voor informatie die niet op de website te vinden is: solarblitz@ztphn.nl

Download de flyer

de montagerails worden aangebracht.

uiteraard wordt er veilig gewerkt.

nog maar een paar panelen te gaan...

de volgende ochtend om 10 uur: 607 watt!