Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

De Stadsboomgaard, een achteruit- en vooruitblik!

Hul je in het groen van de Stadsboomgaard en lees in vogelvlucht de activiteiten van het afgelopen jaar in het groene juweel van onze stad Zutphen, de stad waar je de vruchten van kunt plukken. Lees en oordeel, geniet en laat je verrassen! En volgend jaar… We zullen zien hoeveel vruchten we gaan plukken en hoeveel appeltaarten we gaan bakken….
Bulletin 2013-2014 Stadsboomgaard Zutphen-1

Pluk de Stad

De stad Zutphen kent een rijkdom aan eetbare planten, bomen en struiken. Als subwerkgroep Pluk de Stad willen we de inwoners stimuleren hier meer gebruik van te maken. Het zelf verzamelen en plukken van je eten is namelijk gezond, lekker èn leuk. Door zelf te oogsten krijg je weer meer oog voor de natuur, vlakbij in je eigen straat. Bovendien ben je hierdoor minder afhankelijk van voedsel, voedsel wat soms zelfs van de andere kant van de wereld komt. En het is ook nog eens veel milieuvriendelijker.
Wij, van Pluk de stad, hebben een begin gemaakt met het in kaart brengen van bijvoorbeeld appel-, pruimen- en walnootbomen, maar ook hazelnoot-, braam- en vlierstruiken die op openbare grond in de gemeente Zutphen staan. Deze struiken en bomen worden geregistreerd op de landelijke website www.plukdestad.nl

Ook jij kunt meedoen
Het leuke is dat iedereen kan helpen om deze informatie aan te vullen. Ook jij kunt meedoen door de jou bekende eetbare planten, bomen en struiken aan te geven, rechtstreeks op de website of via de mail naar plukdestad@ztphn.nl Vermeld er dan wel de exacte locatie bij.

Kersenbomen geplant tijdens Boomfeestdag

Voor de derde keer in een paar maanden tijd is Zutphen een groot aantal fruitbomen rijker. Na de oude boomgaard aan het Bongerdspad en de buurtbongerd in de Braamkamp is er nu een kersenlaantje aangelegd nabij de Weg naar Vierakker. De drie dames van Pluk de Stad zijn met recht trots. Hun kracht ligt in passie, doorzettingsvermogen en samenwerking en dat levert (over een paar jaar letterlijk) hun vruchten af.

Een duit voor meer stadsfruit

In september vorig jaar startte de actie ‘een duit voor meer stadsfruit’; een initiatief van Dorien Bogerd (Pluk de Stad) en Jan van Arragon (Bioakker) voor meer fruit- en notenbomen in Zutphen. Aangezien zich veel donateurs voor kersenbomen meldden, ontstond het plan deze aan te planten aan weerszijden van het onverharde pad van de Weg naar Vierakker naar het bruggetje over de laak, tussen de Pluktuin en de paardenwei. Een mooie locatie waar de ongeveer dertig bomen kunnen staan en bovendien gelegen in het gebied van het toekomstig Ecologisch Stadspark Zutphen waar meer eetbaar groen één van de doelstellingen is.

Samenwerkende organisaties

Door allerlei regelgeving was het in eerste instantie lastig om in het openbaar groen bomen aan te planten, maar een gemeenteambtenaar kwam met het goede idee om samen te werken tijdens de Boomfeestdag. Zo was het toch mogelijk om binnen een half jaar het plan te realiseren.

Jaarlijks wordt landelijk in vele gemeenten de Boomfeestdag gevierd. Dit jaar was wel heel bijzonder voor Zutphen, want er werkten maar liefst zeven organisaties aan mee. De Kaardebol die de boomfeestdag al jaren organiseert houdt binnenkort op te bestaan. De Bomenstichting heeft aangegeven het initiatief te willen voortzetten en daarom namen zij dit jaar de coördinatie samen voor hun rekening.

Boomfeestdag

Woensdagochtend 20 maart was het dan zover. Leerlingen van de Prins Clausschool verzamelden zich om te luisteren naar een korte toespraak van wethouder Hans la Rose. Samen met Dolf Logemann die de visie van het Ecologisch Stadspark Zutphen overhandigde, plantten ze samen de eerste kersenboom. Daarna was het de beurt aan de leerlingen die de schep ter hand namen voor de rest van de bijna dertig bomen. Overal zijn rode neuzen te zien want het is een koude dag. De warme chocolademelk en het kersengebak zijn daarna dan ook heel welkom. Overigens zijn de echte bikkels de jongeren van het Praktijkonderwijs Zutphen die een week geleden de gaten groeven toen het nog sneeuwde. Ook vandaag zijn ze van de partij om te assisteren. Tot slot spelen de leerlingen nog een bijenspel, begeleidt door vrijwilligers van het bijenlint. Al met al een geslaagde dag met een prachtig resultaat.

Wethouder Hans la Rose en Dolf Logemann van het ecologisch stadspark planten de eerste boom. Daarna nemen de leerlingen van de Prins Clausschool de schop ter hand.

Dag van de duurzaamheid

Eten uit de buurt twee keer in de prijzen, Pluk de stad publiekswinnaar
Zutphen- Het initiatief Eten uit de buurt van Transition Town Zutphen won op de Dag van de Duurzaamheid zowel de tweede prijs van de jury als van het publiek. Het project Herstel historische stadsboomgaard van Alize Korf van Pluk de Stad -van TTZ- werd door het publiek als winnaar aangewezen. De eerste prijs van de jury ging naar het project Dienstbare tuin, dat als leer- en werkplek fungeert.
eten uit de buurt
Hiermee viel Transition Town Zutphen driemaal in de prijzen. Wethouder Patricia Withagen: ,,De projecten zijn zoals we gewend zijn van TTZ, goed uitgewerkt.” Het initiatief Zuuth, dat als spin-off van TTZ en als nieuw medium duurzame initiatieven bundelt op website en weekladder, werd door de wethouder ook geroemd ´dit is íets waar ik blij van wordt en wat naast de filmladder op de wc komt te hangen´, maar viel niet in de prijzen.
Op de Dag van de duurzaamheid presenteerde Pluk de stad namens Transition Town heerlijke lekkernijen zoals sap en jam van geplukt stadsfruit, de TTZ- Eetbare tuin actie was aanwezig met demonstratietuintjes en ZET -spin-of van TTZ- presenteerde de Solarblitz 2012/2013. Samen met Zuuth en duurzame ondernemers vormden ze een mooi plein vol actie.

Pluk de Stad in magazine 'Zutphen Bruist'

Lees hier het interview over Pluk de Stad in de juni-editie van het magazine Zutphen Bruist.