Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

Record aantal bezoekers laatste filmavond

En weer een goed idee!Ook op de laatste TT Zutphen filmavond voor de zomervakantie is de opkomst groot: ongeveer 50 personen komen naar de Kaardebol. Daarmee zit de zaal vol. Vooral de optimistische toon en de vrolijke Cubaanse muziek van de film brengt een goede sfeer voor de discussie.
De aanwezigen worden in twee groepen verdeeld en praten na over de film. In de ene groep staan we stil bij de grote invloed van de economie op ons handelen. Er is gekozen voor de handel om zo de goederen en diensten te verdelen en oorlog te voorkomen.
Er wordt geopperd dat de grote massa snel de voorkeur geeft aan zo goedkoop mogelijk voedsel. Bewustzijn creëren voor de gevolgen blijft hoogst noodzakelijk. Stap 1 van het Transition Town concept voorziet hierin.
De andere groep bekijkt in hoeverre de vindingen van Cuba tijdens de oliecrisis ook voor ons toepasbaar zijn. Wat blijkt? In Zutphen zijn al veel initiatieven op het gebied van lokale veerkracht. We hebben een pluktuin voor ons eten, een nieuw energiezuinig systeem voor de bevoorrading van de binnenstad is in de maak en de eerste mensen doen al aan garden-sharing, oftewel de ene buur leent zijn tuin uit aan de andere. Zutphen is op de goede weg, zo voelen we, maar er moet nog wel veel meer gebeuren voor we zonder olie kunnen leven.

De deelnemers aan de discussie vragen zich af of een crisis nodig is om tot verandering te komen. De Cubaanse gemeenschap kwam in actie toen de olieproductie gestopt werd.
Bij het nadenken over oplossingen komen twee aspecten naar voren: wat kun je zelf doen? Wat kunnen we doen om het wereldwijde draagvlak te vergrootten?

De aanwezigen spreken hun waardering uit voor het initiatief te komen tot een Transitie in Zutphen en velen willen meedoen. De initiatiefgroep vroeg de aanwezigen drie vragen te beantwoorden. De resultaten staan hieronder. In september gaat TT Zutphen verder met filmavonden, Transition café, mogelijk een fietstocht etcetera. Binnenkort staat het bij agenda. Graag tot dan!Ook de wethouder mag zijn mening geven

Wat vond je van de film en de avond?

Mensen reageerden als volgt:

Avond:
Bedankt voor de uitnodiging
Avond ook goede lengte, indeling, leuke mensen
Een positieve avond met nieuwe inzichten, ideeën en initiatieven
Veel nieuwe dingen (voor de beginneling)
Leerzaam maar toch terug in de tijd
Je gaat meer bewust denken aan eigen leefsituatie.
Veel is al bekend voor mij!
Geslaagd
Prettige avond
Inspirerend + heel sociaal
Mooie propaganda voor een goede zaak
Gezellige sfeer
Prettige avond
Grote diverse groep. Het is toch een beetje aftasten wat mij betreft
Maakt me bewust van het een en ander: Hoe gaan we verder naar een leefbare aarde
Leuke avond
Interessant gesprek maar wel wat rommelig door “open” structuur
Sterkere leiding in de discussieronde
Kleine windmolens voor op de daken = zeer zelfvoorzienend ( in een half jaar de kosten eruit! (Boris: 0644664124)
Gemeenschappelijke grond in de stad van fruitbomen en notenbomen voorzien
Collectieven starten waar mensen “lid” van kunnen worden bijv. door gezamelijke inkoop zonnepanelen ze goedkoper maken. Ook bij andere produkten
Communiceren
Uitproberen in de praktijk
Geduld
Doorgaan
Dominoeffect
het beperken van dierlijke voeding promoten
andere energiebronnen activeren
promoten stimuleren o.a. pluktuin, lets
Geen piekolie, richten op energie bewaken Renmeesterschap Verbroederen
Stadsdistributie heet het vervoersproject van “Delta” Er is ook een film
Een kroeg
www.nulpuntenergie.nl groep uitnodigen voor permacultuur
Meer initiatieven ondernemen door voorlichtingsavonden, papers etc.
Zorg voor zo realistisch migelijke beelden en plannen
Cellen vormen die iedere maand bij 1 unit zaken oppakken
Workshops “duurzaamheid”
Beginnen met energiemethoden
Ik mis de dieren in dit verhaal een beetje. Er zijn ook vissen in de zee, moeten we weer gaan vissen in de IJssel?
Nog beter communiceren met pers en publiek

Film
De film was optimistisch en vrolijk
Ik weet niet of Nederland dat zo zou kunnen. Onze energiebehoefte is groter en ik betwijfel of het hele jaar kunnen verbouwen
Inspirerende film. We zijn al best goed bezig in ons gezin
Uitstekend, vaker draaien
Inspirerende film
Ik vond de film heel positief; leuk om te zien. Ook goede lengte.Goed om te zien dat je weer terugkeert naar kringloopgedachte met moederaarde
Uitstekend
Erg inspirerend
Goed voorbeeld: vindingrijk, begin bij jezelf
Fijne optimistische film!
Interessante film, geeft een heel ander beeld van Cuba.
Een beetje een schrikbeeld maar ook inspirerend om te zien hoe het opgelost is (voorlopig)
Te rooskleurig mens is egocentrisch
Leuk aanknopingspunt om over deze onderwerpen te praten
Ik vind het echt geen eye-opener
Boeiend, vooral de onafhankelijkheid van grote machtsconcentraties
Gezellig de gemeenschap + muziek
Prima als stof tot nadenken, maar wel wat een ideaalbeeld.
Mooie film met inspirerende eerlijke en menselijke opmerkingen.
Misschien iets te communistisch getint
Mooie positieve film
Positieve, stimulerende film
Cuba uitstekend
Inspirerend
Crisis doet mensen veranderen
Vrolijke muziek(inspirerend voorbeeld) een snelkookpan
Liet veel structuren voor veranderingen zien met uiteindelijk respect/samenwerking met elkaar + aarde
Fijne film en avond om met welwillende mensen samen te zijn
De film laat zien wat mensen in korte tijd kunnen bereiken als ze hun creativiteit inzetten. Mooi!

Wat zijn suggesties voor de initiatiefgroep TTZ?
Tips:
Na afloop iedereen 5 folders meegeven en een “agenda” voor de volgende bijeenkomsten om aan vrienden/bekenden te geven
Ervaringen uitwisselen, misschien praktisch dingen uitwisselen (ruilhandel)
Samen initiatieven nemen
Aandacht niet alleen bij peak-oil, maar ook bij creëren van een gezonde leefomgeving, aandacht voor liefde voor mens, dier en plant. Leven in harmonie, niet alleen nood
Ik heb nog wel vraagtekens wat betreft schoon water
Ik zou ook wel willen weten of Nederland niet te dicht bevolkt is
Info verzamelen over gratis openbaar vervoer in België
Lees de Nieuwsbrief Landbouw en Voedsel (milieudefensie 020-6262620)
Inventariseren wat er in Zutphen allemaal al gebeurt op milieu-gebied
Maak de entree iets hoger en in het kader v.d. gastvrijheid: gratis thee (uit eigen tuin?) evt. ook koffie
Plukjes energie zoals zonne- en windenergie in woonwijken
Stromingsenergie uit IJssel
Elkaar en deze groep blijven inspireren
Gemeente blijven informeren
Informatie uitwisselen
Minder nadruk op volkstuintjes meer op energie
Ga zo door!
Maak jezelf bekender als “club” Bijna niemand weet nog wat TT is!
Heldere info geven, niet alleen voor peak-oil maar ook hoe maak je weer een leefbare samenleving dichtbij
Ik denk dat de initiatieven zo dichtbij mogelijk gehouden moeten worden: eigen straat/wijk
Voorlichting op scholen: stukjes film, leuke presentatie en materiaal

Wat ga je zelf doen?

ik heb een volkstuin en douche met spaarkop en dan ook nog kort. Biologisch eten
ik heb geen auto
ik fiets
ik geef voorlichting over gezondheid en energien
volgen wat er met TT gebeurt
na de zomer mee gaan bewegen in de lokale beweging
groente uit eigen stadstuin
fietsen
kringloop/hergebruik
biologisch eten/kleding
minder machines
voorlichting geven over veganistische voeding
ik vind dat ik al véél bijdraag, kan natuurlijk altijd nog meer….
Lokale en biologische producten kopen
Voortzetten van produceren van eigen voedsel + oppakken van alternatieve energie
Nog bewuster en beter worden en zijn/blijven
Mond op mond reclame (gratis)
Nog meer fietsen en lokaler inkopen
Nog kritischer kijken naar stroomgebruik
Hierover nadenken
Meewerken als vrijwilliger in diverse projecten
Ik denk er over een “genoeg” team op te zetten(stichting zuinigheid met vlijt)
Ik ben beschikbaar voor informatie over gentechnologie en voeding(W. v. West tel. 528363)
Rentmeesterschap bevorderen (mindermeer)
Verder op de hoogte blijven
Zelfbeheer van openbare ruimten in de straat/wijk proberen op te zetten
Ik ga op zoek naar stukje grond voor tuintje om eigen groente te verbouwen.
Groente iets vaker uit biologische winkel
Groenstroken van de gemeente omtoveren tot b.v. boomgaarden, moestuinen (bessenstruiken, notenbomen etc.)
Geen plastic zaken meer aannemen, maar hergebruiken
Niets
Vakantie vieren in eigen land
Doorgaan met eigen groente kweken en uitdelen
Genieten van de pluktuin (kijk op bioakker.nl)
Nog steeds geen auto rijden
Kennis en ideeën doorgeven aan anderen
Eigen tuintje beginnen als ik eenmaal een huisje via de woningbouw kan vinden
Inzetten voor duurzame energie
Eigen moestuin, fruitbomen,
Houtkachel meer aan (eigen hout) i.p.v. verwarming, zonnepanelen plaatsen, energie besparen, zuinige auto heb ik al, minder meerijden…..
Ik ga proberen iets in beweging te krijgen in mijn straat: Bomen (fruit,noten) kleine pluktuin
Vaker de houtkachel aansteken
Winst halen uit energie besparen i.p.v. investeren
Tuintje energie en waterbesparing
Fiets
Voedsel van de omgeving
Sanjèevim = trilling van medicijnen
Grondverbetering
Waterverbetering
Healing met kosmische energie
Omgeving enthousiasmeren voor leven in verbinding
Mensen helen: gedachtepatronen “ombuigen”, trauma’s ontladen
Boekje over permacultuur vragen op mijn verjaardag
Thuis napraten