Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

Zutphense bijeenkomst Van boer tot bord

Ruim dertig boeren, koks en anderen die een rol spelen in de voedselvoorziening voor Zutphen namen maandag 25 maart 2013 deel aan de eerste netwerkbijeenkomst Van boer tot bord. Doel was om de voedselketen korter en duurzamer te maken, en gezond voedsel te promoten.
Na een aantal landelijke initiatieven, zoals het verbouwen van groente op een dak van een Rotterdams kantoorgebouw en het rondbrengen van door scholieren geteeld voedsel door een ezelwagentje in Tilburg, richt de focus zich op Zutphen. Want ook hier zijn veel menen heel bewust met eten bezig en zijn er mooie projecten. Boer Wim van de Korenblik vertelt bijvoorbeeld dat mensen zelf aardbeien bij hem mogen plukken en er regelmatig schoolkinderen  in zijn akkers te vinden zijn. Joyce is van Eten uit de Buurt; een Zutphense coöperatie die gezamenlijk bij biologische boeren inkopen en het eten thuis bezorgen. En de gepensioneerde kok Martin maakt in buurthuis Waterkracht regelmatig een maaltijd voor wijkbewoners die behoefte hebben aan meer sociaal contact of een kleine portemonnee hebben.
Ook de andere aanwezige landbouwers, cateraars en winkeliers dragen in belangrijke mate bij door te werken met biologische, lokale en/ of seizoensproducten.Tijdens de bijeenkomst geven de deelnemers hun positie aan in de voedselketen. Tot slot komen er nog een aantal nieuwe plannen ter sprake. Die voor een streekmarkt, een permacultuuropleiding en laagdrempelige educatie over gezonde voeding. Maar wellicht is het meest geslaagde deel van de avond nog wel het open einde: gezellig napraten onder het genot van heerlijke, door iedereen meegebrachte, hapjes en drankjes.

 

Henk Visser maakte namens Contact het volgende filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=x8Pec8iqrqc

Voor meer informatie: dorien.bogerd@hotmail.com

Pluk de Stad

De stad Zutphen kent een rijkdom aan eetbare planten, bomen en struiken. Als subwerkgroep Pluk de Stad willen we de inwoners stimuleren hier meer gebruik van te maken. Het zelf verzamelen en plukken van je eten is namelijk gezond, lekker èn leuk. Door zelf te oogsten krijg je weer meer oog voor de natuur, vlakbij in je eigen straat. Bovendien ben je hierdoor minder afhankelijk van voedsel, voedsel wat soms zelfs van de andere kant van de wereld komt. En het is ook nog eens veel milieuvriendelijker.
Wij, van Pluk de stad, hebben een begin gemaakt met het in kaart brengen van bijvoorbeeld appel-, pruimen- en walnootbomen, maar ook hazelnoot-, braam- en vlierstruiken die op openbare grond in de gemeente Zutphen staan. Deze struiken en bomen worden geregistreerd op de landelijke website www.plukdestad.nl

Ook jij kunt meedoen
Het leuke is dat iedereen kan helpen om deze informatie aan te vullen. Ook jij kunt meedoen door de jou bekende eetbare planten, bomen en struiken aan te geven, rechtstreeks op de website of via de mail naar plukdestad@ztphn.nl Vermeld er dan wel de exacte locatie bij.

Kersenbomen geplant tijdens Boomfeestdag

Voor de derde keer in een paar maanden tijd is Zutphen een groot aantal fruitbomen rijker. Na de oude boomgaard aan het Bongerdspad en de buurtbongerd in de Braamkamp is er nu een kersenlaantje aangelegd nabij de Weg naar Vierakker. De drie dames van Pluk de Stad zijn met recht trots. Hun kracht ligt in passie, doorzettingsvermogen en samenwerking en dat levert (over een paar jaar letterlijk) hun vruchten af.

Een duit voor meer stadsfruit

In september vorig jaar startte de actie ‘een duit voor meer stadsfruit’; een initiatief van Dorien Bogerd (Pluk de Stad) en Jan van Arragon (Bioakker) voor meer fruit- en notenbomen in Zutphen. Aangezien zich veel donateurs voor kersenbomen meldden, ontstond het plan deze aan te planten aan weerszijden van het onverharde pad van de Weg naar Vierakker naar het bruggetje over de laak, tussen de Pluktuin en de paardenwei. Een mooie locatie waar de ongeveer dertig bomen kunnen staan en bovendien gelegen in het gebied van het toekomstig Ecologisch Stadspark Zutphen waar meer eetbaar groen één van de doelstellingen is.

Samenwerkende organisaties

Door allerlei regelgeving was het in eerste instantie lastig om in het openbaar groen bomen aan te planten, maar een gemeenteambtenaar kwam met het goede idee om samen te werken tijdens de Boomfeestdag. Zo was het toch mogelijk om binnen een half jaar het plan te realiseren.

Jaarlijks wordt landelijk in vele gemeenten de Boomfeestdag gevierd. Dit jaar was wel heel bijzonder voor Zutphen, want er werkten maar liefst zeven organisaties aan mee. De Kaardebol die de boomfeestdag al jaren organiseert houdt binnenkort op te bestaan. De Bomenstichting heeft aangegeven het initiatief te willen voortzetten en daarom namen zij dit jaar de coördinatie samen voor hun rekening.

Boomfeestdag

Woensdagochtend 20 maart was het dan zover. Leerlingen van de Prins Clausschool verzamelden zich om te luisteren naar een korte toespraak van wethouder Hans la Rose. Samen met Dolf Logemann die de visie van het Ecologisch Stadspark Zutphen overhandigde, plantten ze samen de eerste kersenboom. Daarna was het de beurt aan de leerlingen die de schep ter hand namen voor de rest van de bijna dertig bomen. Overal zijn rode neuzen te zien want het is een koude dag. De warme chocolademelk en het kersengebak zijn daarna dan ook heel welkom. Overigens zijn de echte bikkels de jongeren van het Praktijkonderwijs Zutphen die een week geleden de gaten groeven toen het nog sneeuwde. Ook vandaag zijn ze van de partij om te assisteren. Tot slot spelen de leerlingen nog een bijenspel, begeleidt door vrijwilligers van het bijenlint. Al met al een geslaagde dag met een prachtig resultaat.

Wethouder Hans la Rose en Dolf Logemann van het ecologisch stadspark planten de eerste boom. Daarna nemen de leerlingen van de Prins Clausschool de schop ter hand.