Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

Werkgroep groen & eetbaar voor klimaat, biodiversiteit en klein geluk

Tijdens de Open Space op 10 oktober is er een begin van een werkgroep eetbaar groen/eetbare torenstad/smaakvol Zutphen gevormd. Bij deze de samenvatting:

Ons doel: meer eetbaar groen in en om de stad, meer contact met de natuur

Want: gezonder (voedselindustrie niet altijd veilig, E935 bv giftig) , mensen worden er gelukkiger van, meer aarding, binding, meer biodiversiteit

Waar: braakliggende terreinen (A), openbaar groen (B) en eigen tuintjes (C)

Om dit voor elkaar te krijgen is meerdraagvlak nodig.
Ideeën:

• ‘Voedselcafé’ organiseren, waarin er ruimte is voor uitwisseling van info, kennis, zaden

• Instapcursus avond met Inigo: hoe begin ik een moestuin? En Ishi: kiemplentjes in huis en op balkon

• Bij voldoende interesse lang weekend of tien avonden cursus permacultuur

Hiervoor is een praktijkplek nodig, liefst een stuk grond in de stad. Bv Bongerspad waar al oude fruitbomen staan, een stukje grond nabij het Middenhuis in Leesten, stuk grond via Rene.

Dit helpt doel A en C

Ook meer kennis van oude groenterassen, houdbare groenten en cursusavond over bv inmaken

Tav doel B: er zijn al fruitbomen, maar niemand plukt. Idee: bord ophangen in seizoen: ‘Pluk mij!’

Planning

Inventarisatie groen ieder in eigen buurt
Begin volgend jaar info avond, in voorjaar langere cursus.

Interesse om mee te doen? Zoek contact met Tjitske Ypma 06-41496165 tjitskeypma@yahoo.com

Verdere initiatiefnemers: Bart Bregman, Dorien Bogerd , Inigo Henning, Joke Brongers en Helma Roell

Werkgroep ziet heil in duurzaam informatiepunt

Zutphen praktisch duurzaam
Deel je duurzame ideaal

De bedoeling van deze werkgroep i.o. is om te zorgen voor een intensieve plaatselijke uitwisseling van kennis en ervaring op gebied van duurzaamheid. Voor en door particulieren en eventueel ook bedrijven. Mensen met vragen op een bepaald gebied van duurzaamheid brengen we in contact met anderen die al praktische oplossingen hebben gerealiseerd of met mensen die met dezelfde vragen rondlopen. Samen duurzaamheidsmaatregelen treffen is vaak veel leuker en efficiënter dan het allemaal alleen uit te moeten vinden. Zo kan iemand die een zonneboiler in huis wil, te rade gaan bij de werkgroep, om te kijken welke andere Zutphenaren zo’n installatie hebben aangelegd en wat hun ervaringen ermee zijn (bijv. aanschaf, installatie, subsidieaanvraag, rendement). De werkgroep kan meteen checken of er misschien nog meer mensen zijn die een zonneboiler willen en of er daardoor misschien een gemeenschappelijk initiatief gestart zou kunnen worden, met daarbij mogelijk lagere aanschaf en installatiekosten en daarmee een lagere drempel om mee te doen.
We gaan ervan uit dat heel veel enthousiasme, praktische kennis en ervaring al aanwezig is binnen de gemeentegrenzen, maar dat veel mensen de weg daar naartoe vaak niet goed weten te vinden. De werkgroep wil enthousiaste mensen op weg helpen. Om dit te kunnen doen willen we als werkgroep allereerst heel veel informatie verzamelen bij ervaringsdeskundigen, vervolgens deze informatie ordenen en inventariseren en als laatste stap deze informatie beschikbaar maken voor de Zutphense bevolking. Dat kan bijvoorbeeld via een website, maar ook via een kantoor met informatiemappen en een inloopspreekuur. Daarnaast denken we aan informatieavonden, open dagen en excursies aan de hand van thema’s.
Behalve de info over de zonneboiler in het voorbeeld, wil de werkgroep info verzamelen en verstrekken over:
– andere vormen van duurzame energie-opwekking (zoals elektrische zonnepanelen, kleine windturbines, micro-WKK)
– energiebesparingsmaatregelen (zoals huisisolatie, zuinige apparaten, efficiënter transport)
– duurzaam tuinieren (zoals praktische eetbare gewassen in de tuin, regenwateropvang, veenvrije compost en potgrond)
– duurzaam bouwen (zoals welke architecten, aannemers en uitvoerders (ver)bouwen duurzaam)
Dit is maar een beperkte greep uit een scala aan mogelijkheden.
Voor sommige vragen en onderwerpen kunnen we verwijzen naar andere werkgroepen bij TTZ (zoals een werkgroep Duurzaam Wonen en een werkgroep Eetbare Stad) en naar bestaande initiatieven binnen en soms buiten de gemeente.

De werkgroep is nog in oprichting, wat betekent dat er nog veel ruimte is voor eigen initiatief en ideeën.
Mocht je je aangesproken voelen om je aan te sluiten of eens van gedachten te komen wisselen, dan kun je contact opnemen met Iddo de Goederen of Eran Ehrlich: tel.: 0575-541554.

Open Space leidt tot werkgroepen

Hoe maken we Zutphen op een duurzame manier vitaal in 2020

De bijeenkomst van ‘Open Space’ in de Kaardebol op 10 oktober waar de ‘Wet van de twee voeten’ zou gelden trok een flink aantal mensen, die popelden om aan de slag te gaan.
Zo’n ‘Open Space’ bijeenkomst werkt met 4 Regels, die daartoe uitnodigen, maar nog wel wat nieuw en ongebruikelijk zijn voor sommigen:
1. De mensen die bijeen komen zijn de juiste mensen
2. Wat er gebeurt is het enige wat er had kunnen gebeuren
3. Het moment van aanvang is altijd het juiste moment
4. En als het klaar is, is het klaar

Bij de praktische uitwerking moest elk van ons opschrijven wat hem het meest na aan het hart lag. Zo ontstonden op een organische manier een aantal werkgroepen van mensen met gedeelde interesses en de ‘Wet van de twee voeten’ die hier ook gold, maakte dat de samenstelling van de groep kon wisselen.
Je hoefde alleen je twee voeten maar te gebruiken om je, als je dat zinvol vond, bij een andere groep (met dus een ander thema) aan te sluiten. Zo ontstond er een levendige uitwisseling over bv. Onderwijs en educatie, Bouwen en wonen, Energie, Gezondheid, Tuinbouw en voeding, Visie etc.

Na een overheerlijke lunch (met dank aan Bart Bregman, Urtica De Vijfsprong, Super Natuur, Bioakker, Achterhoekpakket Eko, De Driekant) kregen de werkgroepen ’s middags een wat vastere vorm. We gingen op zoek naar de concrete haalbaarheid van de verschillende thema’s en welke actie dat met zich meebrengt.

Daar ontstond b.v. het idee om te zorgen dat Transition Town Zutphen beschikt over een bron van informatie op het gebied van duurzaamheid en zelfvoorziening in en om Zutphen, zowel op papier als digitaal.

Een andere werkgroep richt zich op het groen in de stad. De werkgroep Eetbare stad wil mensen helpen hun eigen tuin en balkon eetbaarder te maken, voor henzelf en vogels en insecten, maar ziet ook mogelijkheden voor meer openbaar groen en een grotere biodiversiteit. Ze denken aan openbare (voedsel-)tuinen en boomgaarden.

De werkgroep ‘Energievoorziening’ wil de mogelijkheden onderzoeken van vooral plaatselijk georganiseerde energiebronnen, die niet afhankelijk zijn van een landelijk netwerk zoals elektriciteit en gas.

De werkgroep Wonen gaat zich o.a richten op ‘woningcorporaties’ opdat ook huurwoningen meedoen in het streven naar een zuinig energieverbruik (denk aan zonnepanelen, isolatie etc.)

Het werd op deze manier een vruchtbare en geslaagde bijeenkomst. TT Zutphen wil volgend voorjaar weer een Open Space organiseren, tot die tijd kunnen mensen zich aansluiten bij een van de werkgroepen of een nieuwe werkrgoep beginnen via het Transition café iedere eerste donderdag van de maand in de Stadsbrouwerij aan de HoutmarktUitleg informatiepuntEen heerlijke, gesponsorde biologische lunch.
Meer specifieke werkgroep info volgt, houd de berichten in de gaten.
werkgroep in wording

Tips voor eten van dichtbij

Naast de Pluktuin van Jan van Aragon zijn er meer mogelijkheden voor verantwoord eten van dichtbij. Zie onderstaande tips:

Buiten Warnsveld ligt boerderij + winkel Korenblik. Biologische groente en vlees. Ze willen nu een ‘schoffelclub’ oprichten. Vrijwilligers werken mee in ruil voor producten. Klik voor gegevens van Korenblik

Hier een overzicht van bioboeren die de focus hebben op lokale productie – lokale consumptie.

Fietstocht laat duurzame praktijkvoorbeelden zien

Op 3 oktober jl. organiseerde Transition Town Zutphen onder de noemer Het Groene Spoor voor het eerst een inspiratietocht per fiets langs allerlei duurzame initiatieven en bedrijven binnen de gemeente. Meer dan 20 geïnteresseerden, verdeeld over twee groepen, lieten zich tussen 10 en 15.30 uur meevoeren langs projecten rond de thema’s energie, voeding, bouwen & wonen en vervoer.

Het enthousiasme was groot, evenals de voldoening, dus denkt TT Zutphen erover volgend voorjaar een tweede ‘groene spoor’ uit te zetten

Vóór het vertrek vanaf de Kaardebol was er thee en koffie en worteltjestaart voor de broodnodige fysieke energie. Let’s ruilkring Zutphen had er een stand ingericht en informeerde geïnteresserden over de principes van de werking van een lokale economie gebaseerd op het nappensysteem.

Voor de eerste stop hoefden we niet ver te trappen; aan de Vierakkerseweg ligt Jan van Arragon’s Pluktuin. De pluktuin is een akker met groenten die je, als je lid bent, zelf mag oogsten. Dit project is duurzaam in de zin dat transport en opslag niet nodig zijn, dat je elke dag verse groenten kunt oogsten en dat geen dierlijke mest wordt gebruikt. Ook in sociaal opzicht is de Pluktuin een duurzaam initiatief; doordat de leden de onderhouds- en oogstwerkzaamheden deels zelf verrichten is biologisch eten nu voor iedereen betaalbaar geworden.

Het volgende initiatief op de route was Helma Roëlls permacultuurtuin. Vol passie legde ze uit hoe ze de principes van permacultuur in haar eigen achtertuin realiseert. De deelnemers waren erg onder de indruk van haar kruidenwiel, de samengestelde bedden en de klimmende pompoenplant. De thee, met verse kruiden uit de tuin, smaakte heerlijk en nodigde uit om zelf ook méér met kruiden te gaan doen.

Jammer dat Estafette, de biologische eetwinkel, zijn producten nauwelijks direct van producenten uit de omgeving betrekt en de logistiek aan groothandelaren overlaat, want er zijn in (de directe omgeving van) Zutphen genoeg locaties waar biologische groenten verbouwd worden. Het is wel een mooie, uitnodigende winkel.

Op het gebied van bouwen en wonen konden we van dichtbij bekijken hoe regenwater voor huishoudelijk gebruik wordt toegepast, hoe voldoende zonnepanelen op een woonhuis de elektriciteitsmeter daadwerkelijk kunnen doen teruglopen en hoe je met behulp van een warmte terug win (wtw) installatie je gehele huis kunt verwarmen. Dat laatste demonstreerde André Nijenhuis in zijn eigen huis: in de lucht die door het luchtventilatiesysteem uit de badkamer, wc en keuken weggezogen wordt, zit warmte. Deze warmte wordt uit de lucht gehaald en met de verse lucht de woonkamer en slaapkamers weer ingeblazen. Zo is er in een goed geïsoleerd huis op de slaapkamers geen verwarming nodig, en is één centraal geplaatste houtkachel voldoende voor de verwarming van het gehele huis.

Bij Vernieuwend Wonen aan de Fie Carelsenstraat in Leesten konden we zien dat duurzaamheid niet alleen over energie en milieuvriendelijk bouwen en wonen gaat, maar ook over solidariteit met elkaar. De eigenaren van de koophuizen betaalden mee aan de installatie van zonnepanelen op de huurhuizen en toen bleek dat de kleinere woningen (in veel gevallen bewoond door eenoudergezinnen) behoefte kregen aan dakkapellen voor de kamers van de opgroeiende kinderen, werden ook die verbouwingen gezamenlijk gefinancierd.

Een van de bewoners van dit prachtige complex rond het Middenhuis is coördinator van Wheels4All, een organisatie die het mensen mogelijk maakt over een auto te beschikken wanneer het hun uitkomt zonder er zelf een te bezitten. In zijn serre vertelde hij ons uitgebreid over de werking van dit autodeelsysteem.

Een bijna-uitsmijter van formaat vormde windkorenmolen Nooitgedacht in Warnsveld. Voor de meeste deelnemers voelde het spel van de harde wind (kracht 5-6) met de wieken van de molen overweldigend en het enthousiasme van molenaars vader en zoon Abelskamp inspirerend.

De traktatie en afsluitende presentatie bij Estafette in de Laarstraat vormde een waardige afsluiting van een wat tijd betreft flink uitgelopen, maar o zo interessante en gezellige fietstocht.

aaPluktuin Jan van AragonTwee groepen kruisen elkaarPermacultuurtuin Helma RoellMolen Warnsveld