Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

Voedsellogica: groen transport van voedsel in Amsterdam

82% van de kilometers die eten aflegt van landbouwgrond naar je bord worden in Nederland gemaakt. Deze voedselkilometers worden vaak afgelegd in dieseltrucks. De trucks vervuilen de lucht met hun vieze uitstoot en zorgen voor verstoppingen en drukte in en rond steden.

Dat kan anders, vindt het initiatief Voedsellogica. Deze organisatie heeft onderzoek gedaan in de regio Amsterdam naar de transporten van voedsel in de stad en bedacht een plan om dat transport veel groener te maken. Hard nodig, want alleen al in Amsterdam wordt er wekelijks bijna 32.000 keer voedsel afgeleverd bij restaurants, snackbars of hotels.

In het filmpje op hun website zie je meer van het plan, en van de dingen die nu al gebeuren. Want naast vervuilende trucks varen en rijden er tegenwoordig heel wat elektrische boten, schone vrachtwagens en snelle fietsen.
http://www.voedsellogica.com/dutch.php

 

Mindmap 'doing something solving global warming'

TT samen met Atelier 3D

Transition Town Zutphen heeft zich aangesloten bij coöperatie Atelier 3D. Dit netwerk van maatschappelijke organisaties, ondernemers en kennis- en opleidingsinstellingen streeft naar een duurzame samenleving. Door elkaar op te zoeken, samen te werken, samen naar buiten te treden en samen te organiseren denkt Transition Town gerichter en krachtiger te kunnen ‘ verduurzamen’. Dit alles vindt plaats vanaf de Kaardebol, sinds kort het kloppend hart van Atelier 3D. Intussen hebben 64 leden zich aangesloten bij het netwerk. De ontwikkelingen zijn nog in volle gang, dus we houden je op de hoogte. Voor meer info:  http://www.atelier3d.nl

Visiestuk officieel aangeboden aan B&W

Op 3 juli is het beleidsstuk ‘Veranderen en Verduurzamen hier & nu! – De transitie van Zutphen naar een duurzame samenleving’ overhandigd aan de gemeente Zutphen, evenals het in een programma uitgewerkte deelthema Voedsel. Wethouder Patricia Withagen zal beide stukken in het najaar in de Raad brengen om ze een belangrijke leidraad te laten worden voor nieuw duurzaamheidsbeleid.

In ons duurzame-toekomst-scenario hebben we zeven concrete thema’s onderscheiden en kort aangetipt. Naast het dus al uitgewerkte thema duurzaam voedsel zijn dit: water, energie, bouwen & wonen, economie, transport & mobiliteit en afval. Het is bedoeld als een kompas naar een samenleving die lokale hulpbronnen en middelen als uitgangspunt neemt en de menselijke maat terugbrengt in de economie. Schrijvers van beide rapporten zijn afkomstig uit Transition Town Zutphen, de Visiegroep Duurzaam Zutphen, Slow Food IJsselvallei en Coöperatie Atelier3D.

In een eerdere brainstorm met Patricia Withagen is het idee ontstaan om ook bij de uitwerking van de zes overige thema’s werkgroepen te laten ontstaan waarin belangrijke spelers en geïnteresseerden op dat  specifieke terrein ‘de koppen bij elkaar steken’ en met plannen en voorstellen komen. De gemeente zou dan niet alleen ondersteunen maar als participerend partner mee willen doen. Dit wel op voorwaarde dat er steeds burgers actief bij betrokken zijn ofwel dat het in eerste instantie burgerinitiatieven blijven.

Klik hier voor het visiestuk Zutphen in Transitie en hier voor het uitgewerkte programma  duurzame voedselvoorziening 26 mei 2013

De schrijvers van de visiestukken. vlnr: Lex Hemelaar, Job Suijker, Patrick Reeuwijk, Inigo Henning, Dorien Bogerd, Arie van der Ent

Mensen voor denktank transitie Zutphen gezocht

Wie zou er willen deelnemen in een nieuw te vormen ‘DENKTANK VOOR DE TRANSITIE VAN ZUTPHEN’ ?
Er is al het nodige voorwerk gedaan door een werkgroep MEP (Minder Energie Plan) van TTZ ; het denken over mogelijke toekomstscenario’s voor onze stad is dus al begonnen! Nu is het plan om een nieuwe en bredere Denktank te vormen met mensen uit onze achterban en onder meer belangstellenden uit de Visiegroep Duurzaam Zutphen.
Neem voor meer informatie contact op met Inigo Henning, email inigo.henning@gmail.com of tel. 570016.