Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

Gezamenlijk installeren Solarblitz: voorbespreking 20 maart

Tot op heden hebben zo’n 25 mensen aangegeven belangstelling te hebben om gezamenlijk te installeren. Iedereen die daar nog steeds enthousiast voor is, roepen we op om dinsdag 20 maart om 20 uur op de Kaardebol te komen. We gaan dan kijken welke installatiegroepen we kunnen vormen.
Bernie Visser, van DoeHetZelfPV zal dan ook aanwezig zijn om de installatie van een platdak systeem voor te doen. Het is bij die gelegenheid uiteraard ook mogelijk om nog wat praktische vragen aan Bernie te stellen.
Om de avond zo goed mogelijk voor te bereiden, stellen we het erg op prijs om van te voren te weten wie er allemaal van plan zijn te komen. Aanmelden kan via solarblitz@ztphn.nl. Iedereen die niet kan komen en toch in een installatiegroep wil meedraaien, kan dit van te voren opgeven via hetzelfde mailadres.

NB De avond begint met een half uur voorbeeldinstallatie plat dak door Bernie Visser. Deelnemers die dit deel niet willen bijwonen kunnen eventueel een half uur later komen.

Terug naar homepage Solarblitz.