Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

Informatie-avond opleiding permacultuur

In juni van dit jaar start de tweede opleiding Permacultuur in Zutphen. Op dinsdag 11 mei is een informatieavond. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Eerder dit jaar is al een opleiding met 12 cursisten van start gegaan. Lessen worden gegeven op het terrein aan de Bronsbergen, waar langzamerhand een echte permacultuurtuin ontstaat. Docent is Helma Röell.

Het gedachtegoed van de permcultuur ligt ten grondslag aan de Transitie-beweging. Permacultuur gaat over het ontwerpen van een duurzame leefomgeving. Hoe kunnen we, met respect voor aarde, natuur en medemens, voorzien in onze vraag naar voedsel, drinkwater, energie en een dak boven ons hoofd.

De permacultuur zoekt het antwoord in het werken met de natuur. We kijken goed wat er is, wat er wil groeien, wat de natuur voor mogelijkheden biedt en vervolgens bepalen we in het ontwerp van het systeem hoe we hiervan gebruik kunnen maken. Door zo te werken verminder je het energiegebruik en voeg je toe aan het natuurlijk kapitaal van de aarde.

De opleiding is een combinatie van theorie en praktijk en wordt op 8 zaterdagen gegeven, met een frequentie van + één maal per drie weken.

Dinsdag 11 mei 19.30 uur, De Kaardebol, Harenbergweg 1, Zutphen, toegang kosteloos
Meer informatie: 06 – 42992933 of helmaroell@gmail.com