Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

Transition Town Zutphen enthousiast van start

Zutphen – De eerste filmavond van Transition Town Zutphen met A crude awakening -over het einde van goedkope olie- trok veel en enthousiaste bezoekers. De aftrap van TT Zutphen op 17 juni in de Kaardebol werd bezocht door 31 mensen. Velen besloten zich verder te gaan verdiepen in de thema’s piek olie en klimaatverandering, of waren al met de onderwerpen bezig. Enkelen meldden dat ze zich ook wel wilden aansluiten bij de initiatiefgroep.
Daarmee was de start volgens de initiatiefgroep een succes. Woordvoerder Tjitske Ypma: ,,Je merkt dat veel mensen in Zutphen al bekend zijn met het feit dat de goedkope olie binnen enkele jaren op is, en dat er daarom ook al veel mensen bewust bezig zijn met energiezuinig leven. Dat is erg inspirerend.”
Op de avond was niet iedereen het met elkaar eens: sommigen vinden dat sturing vooral vanuit de overheid moet komen, anderen zien een ommezwaai graag van onderaf komen. Sommigen menen dat het einde van de goedkope olie een enorme impact zal hebben, anderen vinden dat het zo’n vaart niet zal lopen. Uiteindelijk was echter iedereen het erover eens dat het huidige bestaan te veel op goedkope en ruimschoots beschikbare olie berust en dat daar alternatieven voor gevonden moeten worden. In het najaar organiseert TT Zutphen hiervoor themabijeenkomsten en een maandelijks Transition café.
De volgende filmavond met The 11th hour van Leonardo di Caprio is op 1 juli om 20:00 uur in het Spiegelhuis aan de Marspoortstraat 8A.