Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

Energie in beweging

Afgelopen dinsdag heeft de Nationale DankTank het Rapport ‘Energie in beweging’ gepresenteerd. De Nationale DenkTank is is een multidisciplinair netwerk van ondernemende en masterstudenten, pas-afgestudeerden en promovendi. Ieder jaar staat een ander onderwerp centraal. Dit jaar is dat de vraag hoe de consument een bijdrage kan leveren aan de kabinetsdoelstelling van 20% energiebesparing in 2020. En hoe de consument ook echt in staat gesteld kan worden om te besparen.

In het rapport wordt in 22 adviezen een beeld gegeven hoe energiebesparing en duurzame energie-opwekking voor de consument makkelijker, betaalbaarder en leuker gemaakt kan worden.

Grappig is te zien hoe het rapport de aandacht richt op lokale initiatieven en de gemeentes een centrale rol in het energie transitie-proces toebedeeld. Ook is het opmerkelijk dat als het gaat om beïnvloeding van consumenten, processtappen worden geopperd als: Weten, Willen, Kunnen, Doen. Het rapport vertoont op veel punten paralellen met de TT filosofie, waarbij energietransitie en duurzame-ontwikkeling tastbaar wordt gemaakt en dicht bij de mensen wordt gebracht volgens een praktische ‘handen en voeten’ methode.

Je kunt het gehele rapport downloaden via de site van de Nationale DenkTank. Een prettig leesbare samenvatting vindt je op Olino