Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

Terugblik TT Zutphen in 2009: Van het hoofd via het hart naar de handen

Op de wissel tussen 2009 en 2010 kijken we vanuit Transition Town Zutphen terug op een turbulent jaar. Een jaar waarin we van start zijn gegaan met filmavonden en het Transition Café, een Open Space dag hebben georganiseerd en een fietstocht langs bestaande duurzame initiatieven (zie ook het verslag). Ook waren we met een stand aanwezig bij de Dag van de Duurzaamheid en de braderie in Noordveen. We leerden van toxicoloog Henk Tennekes over bijensterfte en de oorzaken ervan en voelden onze handen steeds meer jeuken..
Totdat ze in de winter uit de mouwen floepten en de eerste werkgroepen daadwerkelijk van start gingen. De werkgroepen Duurzame Energie en Natuurlijk Zutphen zijn bijeen geweest en hebben plannen gesmeed: er komt een avond ‘Duurzame energie voor dummies’ en de Permablitz zal begin februari van start gaan. Dat betekent dat de eerste tuinen omgevormd zullen worden tot eetbare biodiversiteitwalhalla’s. De werkgroepen Informatie, Visie en Hart&Ziel zijn daarnaast ook voorzichtig gestart en hebben grootse ambities.

Ondertussen wisselde de initiatiefgroep van samenstelling: voor een enkeling was het fanatieke voor- en najaarsprogram even teveel, anderen voelden zich op hun beurt aangetrokken door de dynamiek. Terwijl ons schip al wat vaart aan het minderen was, klommen er gelukkig nieuwe roeiers aan boord, geholpen en aangemoedigd door de overgebleven matrozen, en hield de kapitein koers. De trekkers van het eerste uur, die geweldig veel werk hebben verzet, rusten even uit voor –wellicht- een volgende reis.

Nu varen we af op een nieuw jaar, met hopelijk een eigen eiland om aan te meren, dat goed bereikbaar is en voor een ieder vruchten te bieden heeft. Oftewel: we zetten in op een eigen kantoor, dat als informatiepunt kan dienen, waar workshops gehouden kunnen worden en vooral: waar mensen elkaar vinden. Want dat heeft Transition Town Zutphen in elk geval al wel gebracht: meer onderling contact en verbondenheid in ons streven naar duurzaamheid.

Op onze website vindt u ons januari-programma. Schuif aan waar u wilt, bel (574826, Rene Roëll) of mail (zutphen@transitiontowns.nl) ons als u een vraag heeft of zelf iets wilt organiseren. We zoeken bijvoorbeeld nog mensen die het leuk vinden filmavonden te realiseren.
Wensen wij u tenslotte een groen, gezellig en gezond 2010 en als u nog goede voornemens zoekt, kijkt u dan eens op onze agenda of in het vorige nieuwsbericht en doe mee!

Met vriendelijke groeten namens de initiatiefgroep,
Tjitske Ypma