Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

Nieuws: VVD lanceert voorstel voor Zutphense zonnefabriek

Tijdens het duurzaamheidsdebat in de Kaardebol afgelopen donderdag, heeft de VVD bij monde van fractiewoordvoerder Wim van Stockum, het plan gelanceerd voor een Zutphense zonnefabriek. In het plan wordt voorzien in een coöperatieve vereninging voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. Verschillende ondernemers zouden al dakruimte beschikbaar hebben gesteld met een totaal oppervlak van 5 hectare. Onbekend is in hoeverre dit plan overlapping heeft met bestaande plannen om gebouwen van de NS en van Buhrmann te voorzien van PV installaties.

Bron: De Stentor