Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

Bijeenkomst werkgroep MEP

De werkgroep MEP bestaat nog niet zo lang en is nog in een verkennende fase. De werkgroep bestaat op dit moment uit vier mensen en heeft als doel om een Minder Energie Plan (MEP) voor Zutphen op te stellen. Dat is een plan dat weergeeft hoe we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kunnen verminderen en hoe we de transitie kunnen maken naar minder energieverbruik, duurzame opwekking van energie en vermindering van het gebruik van grondstoffen in het algemeen. Meer informatie volgt spoedig op deze website.