Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

2e informatie- en instapavond Solarblitz

Op dinsdag 1 november van 20.00 tot ca 21.45 uur vindt in de Kaardebol aan de Harenbergweg 1, de 2e informatie-avond van de Solarblitz. Iedereen die overweegt zonnepanelen op het dak van zijn woonhuis te installeren is van harte welkom. De avond is zowel bedoeld voor mensen die al op de 1e avond zijn geweest, als voor diegenen die toen niet konden of nog niet op de hoogte waren van de Solarblitz. Het programma zal er ongeveer als volgt uitzien:

  • Korte herhaling van de items van de 1e avond, waarbij veel vragen en mogelijke misverstanden worden opgehelderd: Waarom de Solarblitz? Wat is het voordeel van samen panelen inkopen en samen installeren?  Welk dak is geschikt? Hoeveel kost zoiets? Is het zonder subsidie financieel wel haalbaar? Moet er iets aan de meterkast en bedrading veranderd worden? Zitten er risico’s aan? Kunnen panelen ook op een huurhuis?
  • Presentatie van Ferdi Hummelink van Independant Solar Systems. Op persoonlijke titel vertelt hij onder meer over zijn bevlogen betrokkenheid bij het grootschalige Zonnehovenproject in Deventer en over milieu- en kwaliteits-aspecten bij de productie van zonnepanelen en omvormers. Kunnen we beter Europese panelen bestellen of zijn panelen uit China ook oké?
  • Het keuzeproces voor de leverancier(s). Wat komt daar allemaal bij kijken? Letten we alleen op de laagste prijs of kijken we ook naar kwaliteit, garantiebepalingen en productieproces? Concrete voorbeelden van huidige marktprijzen van systemen van diverse aanbieders, zoals die op internet worden vermeld. Uitleg over verschillen in kwaliteit en specificaties en de mogelijkheden voor verkrijgen van groepskorting.
  • Het Achterhoekpakket: Korte presentatie over de optie van een ‘Achterhoek-pakket’ of ‘Hanze-pakket’ welke gaan bestaan uit zeer hoogwaardige en lokaal geproduceerde panelen en omvormers. Vooral voor degenen die het investeren in de lokale economie een warm hart toedragen.
  • 1e Instapronde: Wie willen er daadwerkelijk tot aanschaf en installatie overgaan? Korte inventarisatie van de wensen en mogelijkheden. Hoeveel panelen (ongeveer)? Welk formaat? Welke kwaliteit? Tot welke prijs? Beslissen hoeft deze avond nog niet per se. Instappen kan nog tot in januari. Wel gaat de groep die nu gevormd wordt beslissen over de leverancier(s). En hoe meer mensen er vroeg instappen, hoe makkelijker het wordt om een goeie korting te bedingen.
  • Vragenronde: Voordat de keuze om in te stappen wordt voorgelegd, is er uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen.

Vrijblijvend inschrijven voor de SolarBlitz 2012 kan op: www.solarblitz2012.ztphn.nl
Je wordt dan automatisch via de mail op de hoogte gehouden van de verdere verloop van de Solarblitz.

Voor informatie die niet op de website te vinden is: solarblitz@ztphn.nl

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>