Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

Rekenmodel zonnepanelen

Hier is het Solarblitz rekenmodel van Transition Town Zutphen te downloaden, waarmee vrij eenvoudig, nauwkeurig is te berekenen welke opbrengst zonnepanelen naar verwachting zullen hebben en tegen welke kosten. Veel scenario’s en variabelen zijn in de berekening mee te nemen, zodat er uiteindelijk een verantwoorde afweging gemaakt kan worden. Zo wordt met het rekenmodel onder meer duidelijk wat het geld dat in de zonnepanelen zou worden gestoken anders op een spaarrekening op zou kunnen brengen.

 • Het rekenmodel bestaat uit drie delen: Technische gegevens, Financiële gegevens en Resultaat. Onder aan de pagina kan van het ene naar het andere onderdeel worden gebladerd.
 • Gegevens over Hellingshoek en Azimuth die worden gewijzigd, worden alleen in de berekening meegenomen wanneer de stappen 7 t/m 11 worden gevolgd. Het doorlopen hiervan vraagt enig geduld en handigheid. Volg vooral de aanwijzingen op. Mochten de gegevens maar enkele graden afwijken van de vooraf ingevulde waarden, dan maakt het niet veel uit wanneer ze worden aangepast en kunnen de vooraf ingevulde waarden blijven staan.
 • Energieverbruiksgegevens kunnen desgewenst voor een dubbeltariefmeter worden ingevuld. Maar in de praktijk blijkt het met zonnepanelen niet al te veel uit op te maken op de eindafrekening van het energiebedrijf. Voor het gemak kan dan ook al een aardig inzicht ontstaan met de berekening voor enkeltarief.
 • De vooraf ingevulde prijzen voor panelen en omvormers zijn een aardige weergave van de huidige prijzen. Er zijn zeker ook al aanbieders die kwalitatief hoogwaardige systemen voor beduidend lagere prijzen aanbieden. En als we met zijn allen inkopen, kunnen we nog wel iets lagere prijzen bedingen. Om onszelf niet meteen al te rijk te rekenen zijn we hier niet uitgegaan van de allerlaagste prijzen. De prijzen zijn desgewenst eenvoudig te veranderen in het rekenmodel. Experimenteer er gerust mee op basis van prijzen op het internet.
 • De vooraf ingevulde prijzen voor installatie zijn vrij hoog genomen om eventuele tegenvallers op te vangen. Bij gezamenlijk installeren hoeft hier uiteraard geen bedrag te worden ingevuld. Voor de zekerheid is ook een post voor eventuele overige investeringen opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om: een extra stopcontact? een extra groep in de meterkast? een extra leiding? een nieuwe elektriciteitsmeter?
 • Vragen of opmerkingen over het rekenmodel ontvangen we graag via de mail op: solarblitz@ztphn.nl. Veel voorkomende vragen zullen we hieronder, onder “Vraag en antwoord” plaatsen zodat iedereen daar voordeel aan heeft.
 • Het model is uitvoerig getest, maar in de praktijk kan er misschien nog wel eens een vreemde uitkomst uit blijken te komen. Als dat onverhoopt het geval is, horen we dat uiteraard graag: solarblitz@ztphn.nl. Via website en mailing aan de geïnteresseerden zullen we dan eventuele verbeteringen doorgeven.
 • Als er behoefte mocht zijn aan een workshop voor invullen van het rekenmodel, dan kan dit ook doorgegeven worden via solarblitz@ztphn.nl en zullen we kijken of we zoiets binnen afzienbare tijd kunnen organiseren.
 • De prijzen van de omvormer(s) worden in het rekenmodel apart genoemd. Dit vanwege het feit dat de panelen zelf wel 25 jaar of meer mee zullen gaan, maar de omvormer (apparaat dat de zonnestroom omzet in netstroom) vermoedelijk maar iets meer dan de helft daarvan. De omvormer(s) moet(en) in die 25 jaar dus waarschijnlijk nog een keer aangeschaft worden. Een richtprijs voor deze te verwachten vervanging is al meegenomen in het rekenmodel. Voor de nauwkeurige rekenaar is een preciezere prijs voor omvormers te vinden via een website van een leverancier van zonnepanelen (bijv. www.solarnrg.nl). Daarmee kan dan voor de te verwachten extra investering van over een jaar of 12, een exacter bedrag ingevuld worden.

Overigens zou je bij het afwegen van de kosten en baten bijna vergeten dat het bij de Solarblitz niet alleen om de portemonnee gaat, maar ook om de achterliggende gedachte van de benodigde energietransitie.

Veel succes en hopelijk ook plezier toegewenst bij het invullen van het rekenmodel 🙂

Vrijblijvend inschrijven voor de SolarBlitz 2012 kan hier: www.solarblitz2012.ztphn.nl

Voor informatie die niet op onze website te vinden is: solarblitz@ztphn.nl

 

Vraag en antwoord

Leveren jullie ook standaardpakketten?

 • Nee, deelnemers kunnen zelf aangeven voor hoeveel panelen ze plek en budget hebben. Maatwerk is daardoor vaak mogelijk.

 

Mijn dak is pal op het westen, kan ik dan ook zonnepanelen installeren?

 • Ja, dat kan. Dit kun je in de berekening zien. Het rendement is dan wel lager. Namelijk ongeveer 75 tot 85% van de maximale opbrengst. Hetzelfde geldt voor een ligging puur op het oosten. Alle liggingen richting noord zijn overigens af te raden.

 

5 comments to Rekenmodel zonnepanelen

 • Paul Koetsier

  Goedendag,

  Ik kom net jullie site tegen omdat ik geinteresseerd ben in zonneenergie.
  Ik woon in Deventer, kan ik me ook bij zolarblitz aansluiten?
  Kan in deze vorm aanspraak gemaakt worden op evt. subsidies?

  Met vriendelijke groet,

  Paul Koetsier

 • Elizabeth van Leeuwen

  Beste Blitzer,

  Weten jullie of de mogelijkheid reeds in Nederland bestaat om de energie van geplaatste zonnepanelen niet via het net te laten gaan maar direct zelf te gebruiken of op te slaan? Dit als achtervang, bijvoorbeeld als de energielevering via het energiebedrijf uit zou vallen….
  Wat is hiervoor nodig? Je ziet het natuurlijk bij enkele paneeltjes in andere landen wel…. Hoe kan ik hier achter komen.
  Hartelijk dank alvast..
  Groet van Elizabeth

 • John

  Ik heb de berekening uitgevoerd en kom tot de schokkende conclusie dat het rendement op zonnepanelen helemaal niet lonend is.

  Het rendement over 25 jaar is ongeveer 3,4%, dus makkelijk te evenaren door je geld op een andere manier te investeren en de groene stroom gewoon via je energieleverancier in te kopen. Dan ben je net zo milieubewust bezig, maar hou je wel veel meer geld over voor leuke dingen 🙂

  Ook in deze tijd is een rendement van 7 à 8% nog steeds realiseerbaar, dus over een periode van 25 jaar hou je 71.000,= over door niet te investeren in zonnepanelen, maar op een andere manier.

 • Beste John,
  Of je berekening van het (financiële) rendement op de panelen klopt, hangt helemaal af van de parameters die je invult in de berekening.

  Hoe hard gaan bijvoorbeeld de energieprijzen stijgen? Eén procent verschil per jaar maakt al een hoop uit in het uiteindelijke rendement.

  Het rendement van 7 a 8 % gemiddeld op beleggingen, wat jij stelt te kunnen realiseren, daarvan is maar helemaal de vraag of dat daadwerkelijk gedurende de komende 25 jaar haalbaar zal zijn en zo ja, of dat dan ook zonder groot risico kan. Lukt het trouwens ook wanneer je belegt in aandelen van duurzame bedrijven?

  Van de panelen kun je wél vrij zeker zijn dat ze na de afbetaling in een jaar of 7 a 10 al gauw een jaar of 15 a 20 en waarschijnlijk zelfs nog veel langer op behoorlijk hoog niveau stroom zullen blijven leveren. Afgezien van de omvormer – die je in een periode van 35 jaar vermoedelijk een of twee keer zult moeten vervangen – heb je dan dus feitelijk nog decennia lang gratis groene stroom.

  Puur financieel gezien zou ik zelf overigens een gegarandeerd rendement van 3,4% voor 25 jaar niet eens zo slecht vinden. Hoeveel mensen hebben het niet voor veel minder op de bank staan?
  Bovendien betaal je over de rente die je via spaartegoed of belegging ontvangt meestal ook nog eens belasting. Dat geldt niet voor het rendement dat je haalt op de zonnepanelen.

  Verder betreft het stroom die je zelf grotendeels in beheer hebt en die – weliswaar met de nodige aanpassingen – indien nodig zelfs van het net losgekoppeld zal kunnen worden.

  Feitelijk zet je je stroomprijs nagenoeg vast voor de komende 25 jaar. En hoe langer je panelen het volhouden, hoe lager de prijs wordt. Geen energiebedrijf dat zo’n lange vaste prijs biedt.

  Verder kun je je afvragen hoe milieuvriendelijk groene stroom is die groene energiebedrijven leveren. Veel van de stroom komt van heel ver weg (Noorwegen bijv.) en daardoor treden forse rendementsverliezen (tgv. transport) op. Hoe dichter bij huis de stroom wordt opgewekt, hoe minder deze transportverliezen zullen zijn.
  Stroom afnemen van een lokaal duurzaam energiebedrijf, zoals nu ook in Zutphen gaat gebeuren (www.zutphenaanzet.nl) is overigens wél een interessant alternatief, waarbij je overigens ook kunt denken aan een combinatie met zonnepanelen op eigen dak.

  Als laatste is nog van belang dat we het voor een volledig duurzame energieproductie zullen moeten hebben van een combinatie van alle duurzame energiebronnen. Ook zonne-energie op eigen dak zal daar onderdeel van uit moeten maken.

  Natuurlijk weet niemand hoe de verdere ontwikkelingen op gebied van wetenschap, techniek, economie en energieprijzen zullen verlopen. Met zonnepanelen leg je jezelf vast voor een lange periode. Dat schept enerzijds een individuele energiezekerheid en financiele zekerheid, aan de andere kant zou het ook best kunnen dat toekomstige producten uiteindelijk financieel nog voordeliger uit zullen pakken. Het is maar net van welk scenario je uit gaat.

 • sabbas

  Best John,

  Rekening houdend met de (o.a. vermogens-) belastingen over mijn beleggingen (aandelen & obligaties), betwijfel ik zeer of ik een nettorendement van 3,4% kan halen (afgelopen periode al niet gelukt).
  Vooral gezien het gegeven dat die rendementen de laatste tientallen jaren een dalende tendens hebben.

  Kun je aangeven hoe jij redelijk zeker zo’n hoog rendement haalt?
  Dan kan ik nog wat leren.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>