Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

Open Space leidt tot werkgroepen

Hoe maken we Zutphen op een duurzame manier vitaal in 2020

De bijeenkomst van ‘Open Space’ in de Kaardebol op 10 oktober waar de ‘Wet van de twee voeten’ zou gelden trok een flink aantal mensen, die popelden om aan de slag te gaan.
Zo’n ‘Open Space’ bijeenkomst werkt met 4 Regels, die daartoe uitnodigen, maar nog wel wat nieuw en ongebruikelijk zijn voor sommigen:
1. De mensen die bijeen komen zijn de juiste mensen
2. Wat er gebeurt is het enige wat er had kunnen gebeuren
3. Het moment van aanvang is altijd het juiste moment
4. En als het klaar is, is het klaar

Bij de praktische uitwerking moest elk van ons opschrijven wat hem het meest na aan het hart lag. Zo ontstonden op een organische manier een aantal werkgroepen van mensen met gedeelde interesses en de ‘Wet van de twee voeten’ die hier ook gold, maakte dat de samenstelling van de groep kon wisselen.
Je hoefde alleen je twee voeten maar te gebruiken om je, als je dat zinvol vond, bij een andere groep (met dus een ander thema) aan te sluiten. Zo ontstond er een levendige uitwisseling over bv. Onderwijs en educatie, Bouwen en wonen, Energie, Gezondheid, Tuinbouw en voeding, Visie etc.

Na een overheerlijke lunch (met dank aan Bart Bregman, Urtica De Vijfsprong, Super Natuur, Bioakker, Achterhoekpakket Eko, De Driekant) kregen de werkgroepen ’s middags een wat vastere vorm. We gingen op zoek naar de concrete haalbaarheid van de verschillende thema’s en welke actie dat met zich meebrengt.

Daar ontstond b.v. het idee om te zorgen dat Transition Town Zutphen beschikt over een bron van informatie op het gebied van duurzaamheid en zelfvoorziening in en om Zutphen, zowel op papier als digitaal.

Een andere werkgroep richt zich op het groen in de stad. De werkgroep Eetbare stad wil mensen helpen hun eigen tuin en balkon eetbaarder te maken, voor henzelf en vogels en insecten, maar ziet ook mogelijkheden voor meer openbaar groen en een grotere biodiversiteit. Ze denken aan openbare (voedsel-)tuinen en boomgaarden.

De werkgroep ‘Energievoorziening’ wil de mogelijkheden onderzoeken van vooral plaatselijk georganiseerde energiebronnen, die niet afhankelijk zijn van een landelijk netwerk zoals elektriciteit en gas.

De werkgroep Wonen gaat zich o.a richten op ‘woningcorporaties’ opdat ook huurwoningen meedoen in het streven naar een zuinig energieverbruik (denk aan zonnepanelen, isolatie etc.)

Het werd op deze manier een vruchtbare en geslaagde bijeenkomst. TT Zutphen wil volgend voorjaar weer een Open Space organiseren, tot die tijd kunnen mensen zich aansluiten bij een van de werkgroepen of een nieuwe werkrgoep beginnen via het Transition café iedere eerste donderdag van de maand in de Stadsbrouwerij aan de HoutmarktUitleg informatiepuntEen heerlijke, gesponsorde biologische lunch.
Meer specifieke werkgroep info volgt, houd de berichten in de gaten.
werkgroep in wording

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>