Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

Werkgroep ziet heil in duurzaam informatiepunt

Zutphen praktisch duurzaam
Deel je duurzame ideaal

De bedoeling van deze werkgroep i.o. is om te zorgen voor een intensieve plaatselijke uitwisseling van kennis en ervaring op gebied van duurzaamheid. Voor en door particulieren en eventueel ook bedrijven. Mensen met vragen op een bepaald gebied van duurzaamheid brengen we in contact met anderen die al praktische oplossingen hebben gerealiseerd of met mensen die met dezelfde vragen rondlopen. Samen duurzaamheidsmaatregelen treffen is vaak veel leuker en efficiënter dan het allemaal alleen uit te moeten vinden. Zo kan iemand die een zonneboiler in huis wil, te rade gaan bij de werkgroep, om te kijken welke andere Zutphenaren zo’n installatie hebben aangelegd en wat hun ervaringen ermee zijn (bijv. aanschaf, installatie, subsidieaanvraag, rendement). De werkgroep kan meteen checken of er misschien nog meer mensen zijn die een zonneboiler willen en of er daardoor misschien een gemeenschappelijk initiatief gestart zou kunnen worden, met daarbij mogelijk lagere aanschaf en installatiekosten en daarmee een lagere drempel om mee te doen.
We gaan ervan uit dat heel veel enthousiasme, praktische kennis en ervaring al aanwezig is binnen de gemeentegrenzen, maar dat veel mensen de weg daar naartoe vaak niet goed weten te vinden. De werkgroep wil enthousiaste mensen op weg helpen. Om dit te kunnen doen willen we als werkgroep allereerst heel veel informatie verzamelen bij ervaringsdeskundigen, vervolgens deze informatie ordenen en inventariseren en als laatste stap deze informatie beschikbaar maken voor de Zutphense bevolking. Dat kan bijvoorbeeld via een website, maar ook via een kantoor met informatiemappen en een inloopspreekuur. Daarnaast denken we aan informatieavonden, open dagen en excursies aan de hand van thema’s.
Behalve de info over de zonneboiler in het voorbeeld, wil de werkgroep info verzamelen en verstrekken over:
– andere vormen van duurzame energie-opwekking (zoals elektrische zonnepanelen, kleine windturbines, micro-WKK)
– energiebesparingsmaatregelen (zoals huisisolatie, zuinige apparaten, efficiënter transport)
– duurzaam tuinieren (zoals praktische eetbare gewassen in de tuin, regenwateropvang, veenvrije compost en potgrond)
– duurzaam bouwen (zoals welke architecten, aannemers en uitvoerders (ver)bouwen duurzaam)
Dit is maar een beperkte greep uit een scala aan mogelijkheden.
Voor sommige vragen en onderwerpen kunnen we verwijzen naar andere werkgroepen bij TTZ (zoals een werkgroep Duurzaam Wonen en een werkgroep Eetbare Stad) en naar bestaande initiatieven binnen en soms buiten de gemeente.

De werkgroep is nog in oprichting, wat betekent dat er nog veel ruimte is voor eigen initiatief en ideeën.
Mocht je je aangesproken voelen om je aan te sluiten of eens van gedachten te komen wisselen, dan kun je contact opnemen met Iddo de Goederen of Eran Ehrlich: tel.: 0575-541554.