Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

23 januari Beslisbijeenkomst Solarblitz 2012


Onze gezamenlijke zonnepaneel-inkoopactie voor Zutphen e.o. verloopt tot op heden voorspoedig. Van de 50 aanvankelijke aanmeldingen hebben inmiddels 30 deelnemers aangegeven hoeveel panelen zij willen installeren of laten installeren. Al met al gaat het om 65.000 Wattpiek aan panelen, wat volgens verwachting zo’n 55.000 kWh per jaar aan stroom gaat leveren. De opgegeven wensen variëren van 500 tot 8000 Wp.

Half december hebben wij een achttal leveranciers gevraagd om op basis hiervan vóór half januari een aanbieding te doen voor de Solarblitz 2012. Aan de hand van de aanbiedingen die we hierop ontvangen, gaan de deelnemers gezamenlijk beslissen welke leverancier de voorkeur heeft. We hebben hiervoor  maandagavond 23 januari een beslisbijeenkomst  gepland.

Voor wie bedoeld?

Deze avond staat open voor iedereen die heeft opgegeven in principe mee te willen doen en heeft aangegeven hoeveel panelen hij ongeveer denkt te gaan bestellen. Voor mensen die nog overwegen mee te gaan doen: het is ook nog mogelijk om kort voor aanvang van de avond aan te melden en die zelfde avond nog mee te beslissen. Aanmelden kan natuurlijk ook gewoon per mail: www.solarblitz2012.ztphn.nl

Voor ons als organisatie is het heel prettig als zoveel mogelijk deelnemers van de partij zijn, want dan weten wij beter wat de wensen zijn. Bovendien is er uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen.

Hoewel we het een beslisbijeenkomst noemen, verplicht deze avond nog tot niets. Verplichting ontstaat pas na het ondertekenen van een persoonlijke offerte van de gekozen leverancier; volgens planning ergens in de loop van februari.

Tijdstip en plaats

Start van de avond is om 20.00 uur in de Kaardebol, Harenbergweg 1, Zutphen. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.

Extra informatie-avond

Voor mensen die nog twijfelen over deelname of nog niet voldoende op de hoogte zijn van de Solarblitz 2012: op dinsdag 14 februari organiseren we een extra informatie-avond. Zelfde tijd en plaats.
Meer info over de Solarblitz 2012 is te vinden op: www.solarblitz.nl

Vrijblijvend inschrijven voor de SolarBlitz 2012 kan op: www.solarblitz2012.ztphn.nl

Voor informatie die niet op onze website te vinden is: solarblitz@ztphn.nl

Terug naar homepage Solarblitz.

Solarblitz 2012: wensen inventariseren en offertes opvragen

De eerste helft van december 2011 zijn we aan het inventariseren hoeveel zonnepanelen de  deelnemers gezamenlijk denken te gaan bestellen. Daartoe is elke deelnemer nu voor zijn eigen situatie aan het uitrekenen hoeveel (vermogen aan) zonnepanelen hij/zij wil en kan plaatsen.

Aan de hand van de uitkomst van deze inventarisatie gaan we – samen met enkele actieve deelnemers – offertes en aanbiedingen aanvragen bij diverse landelijke, regionale en lokale leveranciers.

Zodra we alle aanbiedingen binnen hebben, zullen we voor alle (potentiële) deelnemers een avond organiseren waarop we de verschillende aanbiedingen met zijn allen zullen doorspreken en voor- en nadelen afwegen. Dit wordt vermoedelijk in de loop van januari. Vervolgens zullen we hieruit gezamenlijk 1, 2 of misschien zelfs 3 leveranciers selecteren voor een definitieve offerte.

Wie zich nog niet heeft aangemeld voor de Solarblitz 2012, kan dit zeker nog tot in februari 2012 doen. Maar het liefst zien we dat iedereen die denkt mee te gaan doen nog voor 15 december meldt hoeveel (vermogen aan) panelen hij verwacht te willen aanschaffen. Er is dan nog geen verplichting, maar voor het opvragen van een offerte moeten we natuurlijk wel een redelijke eerste inschatting kunnen maken.
Overweegt u mee te doen, schrijf u dan vrijblijvend in voor de SolarBlitz 2012 via www.solarblitz2012.ztphn.nl. Op de aanmeldingspagina kunt u dan meteen aangegeven hoeveel vermogen (of aantal en maat panelen) u denkt te zullen gaan bestellen. Na aanmelding wordt u automatisch via de mail op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de Solarblitz.

Gewenst vermogen bepalen

Om te kunnen bepalen hoeveel vermogen u kunt en wilt installeren, volgen hieronder de belangrijkste gegevens om rekening mee te houden:

  • Hoeveel onbeschaduwd dakoppervlak met oriëntatie op de zon (best tussen ZW en ZO, maar W en O kunnen eventueel ook nog wel) heeft u tot uw beschikking? Houd daarbij rekening met een vermogen van ongeveer 140 Wp per m2 dakoppervlak en standaardpaneelmaten van 1,58 x 0,81 m (ca 190Wp) en 1,66 x 1,00 m (ca 240Wp). Panelen kunnen op schuin dak in twee richtingen (lengte en breedte) worden gelegd, terwijl op plat dak alleen een opstelling in lengterichting (en in meerdere rijen met voldoende tussenruimte) mogelijk is. Voor meer info over opstelling op plat dak zie hier .
  • Hoeveel geld wilt of kunt u voor de zonnepanelen-installatie uittrekken? Neem daarbij als uitgangspunt een richtprijs van ongeveer 2 euro per Wp bij zelf-installatie en 2,40 euro inclusief installatie door een professionele installateur. Grotere installaties (vanaf ca 1500 Wp) zijn meestal zo’n 5 tot 10% voordeliger in aanschaf dan de heel kleine.
  • Hoeveel opbrengst mag u op rekenen? Daarbij kunt u uitgaan van 0,87 kWh per Wp jaar. Elke kWh die u zelf opwekt hoeft u niet te betalen en levert ongeveer 23 cent op.
  • Voorbeeld: Een installatie van 1000 Wp  neemt dus ongeveer 1000 : 140 = 7 m2 dakoppervlak in beslag, kost ongeveer 1000 x 2 = 2000 euro, en levert per jaar 1000 x 0,87 = 870 kWh op. A 23 cent betekent dat een besparing op de energierekening van ongeveer 870 x 0,23 = 200 euro per jaar. Dit bedrag wordt natuurlijk hoger bij oplopende elektriciteitsprijzen.

Een berekening tot in detail is te maken met behulp van ons rekenmodel.
Mocht u moeite hebben met het maken van een berekening of inschatting, dan kunt u contact opnemen via solarblitz@ztphn.nl of per telefoon 0575-712072.

Terug naar homepage Solarblitz.

2e informatie- en instapavond Solarblitz

Op dinsdag 1 november van 20.00 tot ca 21.45 uur vindt in de Kaardebol aan de Harenbergweg 1, de 2e informatie-avond van de Solarblitz. Iedereen die overweegt zonnepanelen op het dak van zijn woonhuis te installeren is van harte welkom. De avond is zowel bedoeld voor mensen die al op de 1e avond zijn geweest, als voor diegenen die toen niet konden of nog niet op de hoogte waren van de Solarblitz. Het programma zal er ongeveer als volgt uitzien:

  • Korte herhaling van de items van de 1e avond, waarbij veel vragen en mogelijke misverstanden worden opgehelderd: Waarom de Solarblitz? Wat is het voordeel van samen panelen inkopen en samen installeren?  Welk dak is geschikt? Hoeveel kost zoiets? Is het zonder subsidie financieel wel haalbaar? Moet er iets aan de meterkast en bedrading veranderd worden? Zitten er risico’s aan? Kunnen panelen ook op een huurhuis?
  • Presentatie van Ferdi Hummelink van Independant Solar Systems. Op persoonlijke titel vertelt hij onder meer over zijn bevlogen betrokkenheid bij het grootschalige Zonnehovenproject in Deventer en over milieu- en kwaliteits-aspecten bij de productie van zonnepanelen en omvormers. Kunnen we beter Europese panelen bestellen of zijn panelen uit China ook oké?
  • Het keuzeproces voor de leverancier(s). Wat komt daar allemaal bij kijken? Letten we alleen op de laagste prijs of kijken we ook naar kwaliteit, garantiebepalingen en productieproces? Concrete voorbeelden van huidige marktprijzen van systemen van diverse aanbieders, zoals die op internet worden vermeld. Uitleg over verschillen in kwaliteit en specificaties en de mogelijkheden voor verkrijgen van groepskorting.
  • Het Achterhoekpakket: Korte presentatie over de optie van een ‘Achterhoek-pakket’ of ‘Hanze-pakket’ welke gaan bestaan uit zeer hoogwaardige en lokaal geproduceerde panelen en omvormers. Vooral voor degenen die het investeren in de lokale economie een warm hart toedragen.
  • 1e Instapronde: Wie willen er daadwerkelijk tot aanschaf en installatie overgaan? Korte inventarisatie van de wensen en mogelijkheden. Hoeveel panelen (ongeveer)? Welk formaat? Welke kwaliteit? Tot welke prijs? Beslissen hoeft deze avond nog niet per se. Instappen kan nog tot in januari. Wel gaat de groep die nu gevormd wordt beslissen over de leverancier(s). En hoe meer mensen er vroeg instappen, hoe makkelijker het wordt om een goeie korting te bedingen.
  • Vragenronde: Voordat de keuze om in te stappen wordt voorgelegd, is er uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen.

Vrijblijvend inschrijven voor de SolarBlitz 2012 kan op: www.solarblitz2012.ztphn.nl
Je wordt dan automatisch via de mail op de hoogte gehouden van de verdere verloop van de Solarblitz.

Voor informatie die niet op de website te vinden is: solarblitz@ztphn.nl

 

1e Informatie-avond Solarblitz

De 1e informatie-avond van de Solarblitz 2012 vindt plaats op maandag 10 oktober van 20.00 uur tot ca 21.30 uur op de Kaardebol, Harenbergweg 1 in Zutphen. Aan de hand van foto’s, rekenmodellen en praktijkervaringen uit de Solarblitz van afgelopen jaar gaan we vertellen hoe rendabel zonne-panelen op eigen dak ook zonder subsidie kunnen zijn,  hoe we gezamenlijk zonnepanelen in kunnen kopen en installeren en hoe eventuele hindernissen te overwinnen zijn.

Met behulp van de informatie die we deze avond geven, kan iedereen op zijn gemak thuis gaan uitrekenen hoe de situatie voor hem/haar persoonlijk uit gaat pakken, zodat er een weloverwogen beslissing kan worden genomen om wel of niet deel te nemen aan het vervolgproces en op dinsdag 1 november naar de Instapavond  te komen. Die avond zal beginnen met een korte herhaling van de Info-avond voor mensen die er op 10 oktober niet bij kunnen zijn.

Aan de avond zijn geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage is uiteraard welkom.

Vrijblijvend inschrijven voor de SolarBlitz 2012 kan hier: www.solarblitz2012.ztphn.nl
U wordt dan automatisch via de mail op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de Solarblitz.

Voor informatie die niet op de website te vinden is: solarblitz@ztphn.nl

Download de flyer

de montagerails worden aangebracht.

uiteraard wordt er veilig gewerkt.

nog maar een paar panelen te gaan...

de volgende ochtend om 10 uur: 607 watt!

 

SolarBlitz2012 wint Toekomstprijs

SolarBlitz2012 heeft gisteren tijdens de Zutphense Dag van de Duurzaamheid, zowel de Publieksprijs als de gedeelde tweede jury-prijs gewonnen. Het enthousiasme onder het publiek voor de SolarBlitz was groot. We hopen dat we door de extra aandacht, er extra veel huishoudens deel zullen nemen dit jaar.

Kijk voor meer informatie op: www.solarblitz.ztphn.nl
Inschrijven voor de SolarBlitz 2012 kan hier: www.solarblitz2012.ztphn.nl

Voor informatie die niet op de website te vinden is: solarblitz@ztphn.nl