Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

Solarblitz 2012: Gezamenlijk inkopen en installeren van panelen

Met de Solarblitz hoopt Transition Town Zutphen  bereiken dat zoveel mogelijk mensen uit Zutphen en omgeving zonnepanelen op hun dak gaan installeren. Hoe meer mensen dit doen, hoe zelfstandiger en duurzamer we als lokale gemeenschap worden qua energievoorziening. Dat betekent ook minder kwetsbaar voor stijgende energieprijzen.

De prijzen van zonnepanelen zijn de laatste tijd dusdanig omlaag gegaan, dat de investering in een systeem op termijn meer gaat opleveren dan een spaarrekening. Investeren in zonnepanelen is daarmee in vrij korte tijd veranderd van een subsidie-afhankelijke, ideële maar financieel niet renderende uitgave in een efficiënt aanvullend pensioenpotje.

Hoewel de investering nu rendabel is, is het nog steeds niet eenvoudig om door de vele bomen het bos te zien. Wanneer is het dak geschikt? Hoeveel panelen kunnen erop? Wat zijn betrouwbare merken? Moet er iets aan de elektra veranderen? Hoe moet alles aangesloten worden? Is het mogelijk om zelf te installeren? Hoe doe je dat dan? Zulke vragen hopen we met de Solarblitz te kunnen beantwoorden en daarmee het nodige aan koudwatervrees weg te nemen. Het is voor veel mensen makkelijker en prettiger om niet alle informatie zelf uit te hoeven zoeken, de taken te verdelen en gebruik te maken van de kennis en praktijkervaring van mensen die zich er al uitgebreid in hebben verdiept. Prettig is ook dat er bij de Solarblitz geen commerciële belangen gemoeid zijn. Verder hebben we door gezamenlijk in te kopen een goeie kans om de aanschafkosten te beperken. Door samen te installeren kunnen we bovendien flink op de installatiekosten besparen. Dit is in het kort wat we met de Solarblitz beogen te bieden.

De opzet is eenvoudig: we delen onze kennis en ervaring aan de hand waarvan iedereen een goede inschatting kan maken en een gefundeerde beslissing kan nemen over al dan niet meedoen. Iedereen die mee denkt te willen doen, kan zich vrijblijvend inschrijven voor deelname. Op basis van de gewenste aantallen panelen van alle deelnemers samen vragen we meerdere leveranciers een aanbieding te doen. Gezamenlijk maken we hier vervolgens een keuze uit. Dan volgt nog een definitieve offerte aan elke deelnemer afzonderlijk. Pas als deze getekend is, ontstaat er een verplichting. Het is de bedoeling om in het voorjaar het dak op te gaan om te installeren. Dit kan zowel door mee te doen in een installatiegroepje als door dit uit te besteden aan een professional.

Dat onze gezamenlijke inkoopactie op de nodige warme steun onder de bevolking kan rekenen, bleek ons bij het toegekend krijgen van de Publieksprijs op de Dag van de Duurzaamheid 2011.

Kijk voor meer informatie op www.solarblitz.nl.

Vrijblijvend inschrijven voor de SolarBlitz 2012 kan op: www.solarblitz2012.ztphn.nl
Je wordt dan automatisch via de mail op de hoogte gehouden van de verdere verloop van de Solarblitz.

Voor vragen en informatie die niet in een van onderstaande links op de website te vinden is: solarblitz@ztphn.nl

Meer informatie:

Globale planning:

Tijdschema solarblitz 2012

Informatie-bijeenkomsten en workshops:

Aanvullende informatie:

 • Regels en wetten Hier staan de belangrijkste bouwregels rondom plaatsen van zonnepanelen.
 • Rekenmodel zonnepanelen Hier is een Excel-bestand te downloaden waarmee heel nauwkeurig is te berekenen hoe snel zonnepanelen zich in een bepaalde situatie terugverdienen en hoe de resultaten zich verhouden tot die van een spaarrekening. Alle variabelen zijn in te stellen.

14 februari: Extra informatie-avond Solarblitz 2012

Met 35 serieuze deelnemers en uitzicht op een mooi contract met een leverancier, organiseren wij nog een laatste informatie-avond voor de Solarblitz 2012. Met prijzen tussen de 1,5 en 2 euro per Wp (incl. BTW) hebben we zeer scherpe prijzen weten te bedingen voor kwalitatief hoogwaardige panelen, omvormers en montagematerialen.
Iedereen met interesse voor zonnepanelen op eigen dak of op het dak van een huurwoning is welkom om zich nader te laten informeren over de mogelijkheden. Natuurlijk staat er ook al de nodige informatie op onze website, maar op de info-avond wordt die nog eens grondig herhaald en toegelicht en is er uitgebreid de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Op het volgende filmpje krijgt u een indruk van onze organisatie en aanpak: een sfeerbeeld van de beslisavond, afgewisseld met flitsen van interviews met deelnemers en organisatoren.

Solarblitz 2012 from Raymond Hartman cameraman on Vimeo.

 

Datum : 14 februari

Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Locatie: Kaardebol: Harenbergweg 1, Zutphen

 

Meer info over de Solarblitz 2012 is te vinden op: www.solarblitz.nl

Vrijblijvend inschrijven voor de SolarBlitz 2012 kan op: www.solarblitz2012.ztphn.nl

Voor informatie die niet op onze website te vinden is: solarblitz@ztphn.nl

Terug naar homepage Solarblitz.

Tijdschema Solarblitz 2012

Voor wie al mee doet met Solarblitz 2012 of dat nog overweegt, in vogelvlucht de planning (geactualiseerd 6-06-2012):

   • zo 25-september 2011: demonstratie zonnepanelen installeren en aansluiten op het net, tijdens Dag van de Duurzaamheid
   • ma 10 oktober: 1e info-avond, Kaardebol
   • di 1 november: 2e info-avond (korte herhaling van de 1e) en 1e instapfase, Kaardebol
   • tot 15 december: inventarisatie wensen deelnemers + uitrekenen mogelijkheden
   • tot januari: aanbiedingen opvragen bij meerdere leveranciers
   • januari 2012: keuze van de leverancier(s)
   • 14 februari: 3e info-avond en 2e instapfase (voor mensen die later aanhaken; de keuze voor de leverancier is al gemaakt)
   • tot 7 maart: afspraak aan huis met leverancier (maatwerk-advies), offertes tekenen en bestellen. Voor deelnemers die zich later bij de leverancier aanmelden, is bestellen tot zeker eind maart mogelijk. Het is mogelijk dat levering dan pas wat later plaats zal vinden.
   • 10 maart: demonstratie van installeren schuin dak, door leverancier, samen met organisatoren en deelnemers
   • tot 14 maart: tekenen persoonlijke offerte van leverancier. Ook hiervoor geldt dat bij deelnemers die later tekenen mogelijk iets later geleverd of geinstalleerd zal worden.
   • 20 maart: demonstratie van installeren plat, door leverancier, samen met organisatoren en deelnemers: graag vooraf aanmelden
   • 20 maart: planning installatieteams voor geheel of gedeeltelijk gezamenlijk installeren: graag vooraf aanmelden
   • maart: contact met installateur voor deelnemers die het installeren graag uitbesteden
   • t/m 31 maart: aanmelden voor de Solarblitz
   • t/m 31 maart: levering materialen voor doe-het-zelvers (bij tekenen offerte voor 14 maart)
   • tot eind april: afspraak aan huis met leverancier (maatwerk-advies), offertes tekenen en bestellen.
   • vóór 30 april: installatie deels of geheel door installateur (bij tekenen offerte voor 14 maart)
   • maart/april/mei: installatiegroepen installeren geheel of gedeeltelijk samen (voor wie wil en kan)
   • juni: Solarparty? 🙂 een feestelijke afsluiting van de Solarblitz 2012 en wie weet meteen wel de opstart van Solarblitz 2013?!

Vrijblijvend inschrijven voor de SolarBlitz 2013 kan hier. U wordt dan automatisch via de mail op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de Solarblitz.

Voor informatie die niet op de website te vinden is: solarblitz@ztphn.nl

Terug naar homepage Solarblitz

levering panelen en overige materialen

informatie-avond Solarblitz

het installeren is begonnen

de panelen liggen! Nu alleen nog even aansluiten op de omvormers en het net.

23 januari Beslisbijeenkomst Solarblitz 2012


Onze gezamenlijke zonnepaneel-inkoopactie voor Zutphen e.o. verloopt tot op heden voorspoedig. Van de 50 aanvankelijke aanmeldingen hebben inmiddels 30 deelnemers aangegeven hoeveel panelen zij willen installeren of laten installeren. Al met al gaat het om 65.000 Wattpiek aan panelen, wat volgens verwachting zo’n 55.000 kWh per jaar aan stroom gaat leveren. De opgegeven wensen variëren van 500 tot 8000 Wp.

Half december hebben wij een achttal leveranciers gevraagd om op basis hiervan vóór half januari een aanbieding te doen voor de Solarblitz 2012. Aan de hand van de aanbiedingen die we hierop ontvangen, gaan de deelnemers gezamenlijk beslissen welke leverancier de voorkeur heeft. We hebben hiervoor  maandagavond 23 januari een beslisbijeenkomst  gepland.

Voor wie bedoeld?

Deze avond staat open voor iedereen die heeft opgegeven in principe mee te willen doen en heeft aangegeven hoeveel panelen hij ongeveer denkt te gaan bestellen. Voor mensen die nog overwegen mee te gaan doen: het is ook nog mogelijk om kort voor aanvang van de avond aan te melden en die zelfde avond nog mee te beslissen. Aanmelden kan natuurlijk ook gewoon per mail: www.solarblitz2012.ztphn.nl

Voor ons als organisatie is het heel prettig als zoveel mogelijk deelnemers van de partij zijn, want dan weten wij beter wat de wensen zijn. Bovendien is er uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen.

Hoewel we het een beslisbijeenkomst noemen, verplicht deze avond nog tot niets. Verplichting ontstaat pas na het ondertekenen van een persoonlijke offerte van de gekozen leverancier; volgens planning ergens in de loop van februari.

Tijdstip en plaats

Start van de avond is om 20.00 uur in de Kaardebol, Harenbergweg 1, Zutphen. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.

Extra informatie-avond

Voor mensen die nog twijfelen over deelname of nog niet voldoende op de hoogte zijn van de Solarblitz 2012: op dinsdag 14 februari organiseren we een extra informatie-avond. Zelfde tijd en plaats.
Meer info over de Solarblitz 2012 is te vinden op: www.solarblitz.nl

Vrijblijvend inschrijven voor de SolarBlitz 2012 kan op: www.solarblitz2012.ztphn.nl

Voor informatie die niet op onze website te vinden is: solarblitz@ztphn.nl

Terug naar homepage Solarblitz.

Solarblitz 2012: wensen inventariseren en offertes opvragen

De eerste helft van december 2011 zijn we aan het inventariseren hoeveel zonnepanelen de  deelnemers gezamenlijk denken te gaan bestellen. Daartoe is elke deelnemer nu voor zijn eigen situatie aan het uitrekenen hoeveel (vermogen aan) zonnepanelen hij/zij wil en kan plaatsen.

Aan de hand van de uitkomst van deze inventarisatie gaan we – samen met enkele actieve deelnemers – offertes en aanbiedingen aanvragen bij diverse landelijke, regionale en lokale leveranciers.

Zodra we alle aanbiedingen binnen hebben, zullen we voor alle (potentiële) deelnemers een avond organiseren waarop we de verschillende aanbiedingen met zijn allen zullen doorspreken en voor- en nadelen afwegen. Dit wordt vermoedelijk in de loop van januari. Vervolgens zullen we hieruit gezamenlijk 1, 2 of misschien zelfs 3 leveranciers selecteren voor een definitieve offerte.

Wie zich nog niet heeft aangemeld voor de Solarblitz 2012, kan dit zeker nog tot in februari 2012 doen. Maar het liefst zien we dat iedereen die denkt mee te gaan doen nog voor 15 december meldt hoeveel (vermogen aan) panelen hij verwacht te willen aanschaffen. Er is dan nog geen verplichting, maar voor het opvragen van een offerte moeten we natuurlijk wel een redelijke eerste inschatting kunnen maken.
Overweegt u mee te doen, schrijf u dan vrijblijvend in voor de SolarBlitz 2012 via www.solarblitz2012.ztphn.nl. Op de aanmeldingspagina kunt u dan meteen aangegeven hoeveel vermogen (of aantal en maat panelen) u denkt te zullen gaan bestellen. Na aanmelding wordt u automatisch via de mail op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de Solarblitz.

Gewenst vermogen bepalen

Om te kunnen bepalen hoeveel vermogen u kunt en wilt installeren, volgen hieronder de belangrijkste gegevens om rekening mee te houden:

 • Hoeveel onbeschaduwd dakoppervlak met oriëntatie op de zon (best tussen ZW en ZO, maar W en O kunnen eventueel ook nog wel) heeft u tot uw beschikking? Houd daarbij rekening met een vermogen van ongeveer 140 Wp per m2 dakoppervlak en standaardpaneelmaten van 1,58 x 0,81 m (ca 190Wp) en 1,66 x 1,00 m (ca 240Wp). Panelen kunnen op schuin dak in twee richtingen (lengte en breedte) worden gelegd, terwijl op plat dak alleen een opstelling in lengterichting (en in meerdere rijen met voldoende tussenruimte) mogelijk is. Voor meer info over opstelling op plat dak zie hier .
 • Hoeveel geld wilt of kunt u voor de zonnepanelen-installatie uittrekken? Neem daarbij als uitgangspunt een richtprijs van ongeveer 2 euro per Wp bij zelf-installatie en 2,40 euro inclusief installatie door een professionele installateur. Grotere installaties (vanaf ca 1500 Wp) zijn meestal zo’n 5 tot 10% voordeliger in aanschaf dan de heel kleine.
 • Hoeveel opbrengst mag u op rekenen? Daarbij kunt u uitgaan van 0,87 kWh per Wp jaar. Elke kWh die u zelf opwekt hoeft u niet te betalen en levert ongeveer 23 cent op.
 • Voorbeeld: Een installatie van 1000 Wp  neemt dus ongeveer 1000 : 140 = 7 m2 dakoppervlak in beslag, kost ongeveer 1000 x 2 = 2000 euro, en levert per jaar 1000 x 0,87 = 870 kWh op. A 23 cent betekent dat een besparing op de energierekening van ongeveer 870 x 0,23 = 200 euro per jaar. Dit bedrag wordt natuurlijk hoger bij oplopende elektriciteitsprijzen.

Een berekening tot in detail is te maken met behulp van ons rekenmodel.
Mocht u moeite hebben met het maken van een berekening of inschatting, dan kunt u contact opnemen via solarblitz@ztphn.nl of per telefoon 0575-712072.

Terug naar homepage Solarblitz.